In de complexe wereld van belastingen en fiscale regelingen is het soms lastig om het overzicht te behouden. Een van de regelingen die van belang kan zijn voor uw onderneming, is de Werkkostenregeling (WKR). In dit artikel leggen we uit wat de WKR inhoudt, hoe de tarieven voor de vrije ruimte er voor 2024 uitzien en wat termen als 'gerichte vrijstelling', 'noodzakelijkheidscriterium' en 'nihilwaardering' voor de uitgaven van uw bedrijf betekenen.

Wat is de Werkkostenregeling?

De WKR is een fiscale regeling die het voor u als werkgever mogelijk maakt om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven. Denk hierbij aan maaltijden, bedrijfsuitjes of een fiets van de zaak. De totale waarde van deze vergoedingen moet binnen een bepaalde vrije ruimte vallen, die wordt berekend als een percentage van de totale fiscale loonsom van uw bedrijf.

Vrije ruimte werkostenregeling

De vrije ruimte binnen de WKR is een cruciaal begrip. Het is de financiële ruimte die een werkgever heeft om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven. Deze ruimte wordt berekend als een percentage van de totale fiscale loonsom van het bedrijf. Het is belangrijk om te weten dat als u als werkgever de vrije ruimte overschrijdt, u over het meerdere een eindheffing van 80% moet betalen. Dit wordt ook wel de 'naheffing' genoemd. Het is dus zaak om goed bij te houden hoeveel van de vrije ruimte u al heeft benut. Hierbij is het ook van belang om te weten dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen, niet meetellen voor de vrije ruimte. Deze kunnen dus onbelast worden verstrekt, zonder dat ze ten koste gaan van de vrije ruimte.

Werkkostenregeling 2024

Voor 2024 is de vrije ruimte van de WKR vastgesteld op 1,92% voor de eerste €400.000 van de fiscale loonsom van uw onderneming en 1,18% voor het bedrag daarboven. Dit betekent dat als uw totale fiscale loonsom bijvoorbeeld € 500.000 is, uw vrije ruimte € 7.680 (1,92% van €400.000) plus €1.180 (1,18% van €100.000) is, oftewel €8.860.

Gerichte vrijstelling WKR

Gerichte vrijstellingen zijn specifiek benoemde vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever onbelast aan werknemers mag geven, zonder dat deze ten koste gaan van de vrije ruimte. Voorbeelden hiervan zijn reiskostenvergoedingen, studiekosten, kosten voor verhuizingen in verband met het werk en maaltijden bij overwerk. Het bijzondere aan gerichte vrijstellingen is dat ze niet meetellen voor de berekening van de vrije ruimte. Dit betekent dat een werkgever deze vergoedingen en verstrekkingen onbelast kan geven, zonder dat dit invloed heeft op de hoeveelheid vrije ruimte die nog over is. Het is dus een manier om werknemers extra te belonen, zonder dat dit leidt tot een hogere belastingdruk voor de werkgever.

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium is een ander belangrijk begrip binnen de WKR. Dit criterium stelt dat vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, onbelast kunnen worden verstrekt. Denk hierbij aan gereedschappen, computers, telefoons en dergelijke. Het noodzakelijkheidscriterium is subjectief; het is aan de werkgever om te bepalen wat noodzakelijk is voor de uitoefening van het werk. Ook deze vergoedingen en verstrekkingen tellen niet mee voor de berekening van de vrije ruimte. Het noodzakelijkheidscriterium biedt dus mogelijkheden om werknemers te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Nihilwaardering

Nihilwaarderingen zijn bepaalde voorzieningen op de werkplek die onbelast kunnen worden verstrekt, zoals koffie, thee, water, werkkleding die niet buiten de werkplek kan worden gedragen en voorzieningen in de bedrijfskantine. Deze voorzieningen worden op nihil gewaardeerd, wat betekent dat ze niet worden meegenomen in de berekening van de vrije ruimte binnen de WKR. De werkgever kan deze voorzieningen dus onbelast verstrekken, zonder dat dit invloed heeft op de vrije ruimte. Nihilwaarderingen zijn een manier om het werkklimaat aangenamer te maken, zonder dat dit leidt tot een hogere belastingdruk voor de werkgever.

Stel, u wilt uw medewerkers een fitnessabonnement aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit valt niet onder de gerichte vrijstellingen, het noodzakelijkheidscriterium of de nihilwaardering, dus de waarde van het abonnement telt mee voor de vrije ruimte. Als de waarde van het abonnement plus de waarde van alle andere vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijft, kan het abonnement onbelast worden verstrekt.

Hulp bij al uw fiscale vraagstukken

We hopen dat dit artikel u meer inzicht heeft gegeven in de WKR en hoe deze in 2024 toegepast kan worden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. De adviseurs van Visser & Visser staan voor u klaar om u te helpen bij al uw fiscale vraagstukken.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur