Bewerkersovereenkomst

Visser & Visser hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in de Privacy voorwaarden die van kracht zijn op onze dienstverlening. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hierbij aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon bij Visser & Visser.