Ontslagrecht 2017

Het ontslagrecht is iets waar iedere werkgever mee te maken krijgt. U moet dan wel op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen. Het is voor zowel werknemer als werkgever belangrijk dat de regels van het ontslagrecht worden nageleefd. Denk daarbij aan het berekenen van de transitievergoeding, de aanzegverplichting bij tijdelijke contracten, de ketenbepaling en het concurrentiebeding.

In deze special vindt u een update van wijzigingen op het gebied van ontslagrecht:

  • Ontslagregelsontslagrecht
  • Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten
  • Versterking rechten oproepkrachten
  • Ketenbepaling
  • Duur WW per 1 januari 2016 verlaagd

Bent u benieuwd naar zaken als ontslag, transitievergoeding, tijdelijke krachten, ketenbepaling en WW? Download dan de special Ontslagrecht.

Special ontslagrecht 2017