Afgelopen jaren zijn enkele procedures gevoerd tegen de systematiek van de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Vanwege het lage rendement komt het regelmatig voor dat de belastingheffing over het box 3-vermogen een veelvoud bedraagt van het rendement dat met dat vermogen wordt behaald. Tot op heden werd door de Hoge Raad geoordeeld dat de wetgever binnen zijn ruime beoordelingsmarge is gebleven bij het vormgeven van de belastingheffing over box 3. Door de Hoge Raad is echter wel geoordeeld dat in zeer uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn een “buitensporige last”, waardoor de aanslag niet in stand kan blijven.

Voor de jaren tot en met 2016 gold dat wanneer u in een eerder jaar bezwaar hebt gemaakt tegen de box 3-heffing, dit automatisch ook als bezwaarschrift tegen het volgende jaar wordt aangemerkt. Vanaf 2017 is de systematiek van de belastingheffing over het box 3-vermogen gewijzigd. Een bezwaarschrift tegen een van de voorgaande jaren wordt daarom niet aangemerkt als bezwaar tegen de aanslag over 2017. Als u van mening bent dat de box 3-heffing in 2017 voor u een buitensporige last is en hiertegen bezwaar wilt maken, dan dient u voor dit jaar (opnieuw) bezwaar aan te tekenen.

Een bezwaarschrift moet u in dat geval indienen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. De staatssecretaris heeft de termijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen de aanslagen 2017 in ieder geval verruimd tot 15 juli 2018. Gezien de rechtspraak van de afgelopen jaren lijkt een bezwaarschrift alleen kans van slagen te hebben als de belastingheffing voor u een “buitensporige last” is.

Mocht u van mening zijn dat sprake is van een buitensporige last en bezwaar willen maken tegen uw aanslag over 2017, neemt u dan contact op met één van onze fiscalisten! www.visser-visser.nl/belastingadvies 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur