Op 7, 8 en 9 juni 2017 namen Manuel de Jong en Wilbert Snoei namens Visser & Visser deel aan de PrimeGlobal GASL-conference in Berlijn. Naast vakinhoudelijke seminars en lezingen was er ook volop ruimte om te netwerken met collega’s uit 12 verschillende landen, waaronder Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen en de Verenigde Staten. Lees hier meer over hun bevindingen.

Belang van het netwerk
De EMEA Chief Regional Officer, Thierry Delvaux benadrukte tijdens een toespraak het belang van het PrimeGlobal netwerk voor onze internationale vraagstukken. Door je collega-members beter te leren kennen ontstaat er een vertrouwensband waardoor de drempel klein wordt bepaalde (vertrouwelijke)  internationale vraagstukken bij een collega-member neer te leggen. Omdat je deze collega-member kent, weet je dat je vraagstuk in goede handen is. Dit geeft ook een verantwoordelijkheid bij de collega-members: wacht niet te lang met reageren naar je collega-member maar wees daarin voortvarend.

Ook benadrukte Thierry dat kwaliteit voorop staat in het PrimeGlobal netwerk en dat er ook kritisch naar leden wordt gekeken. Er wordt dan ook regelmatig afscheid genomen van bepaalde memberfirms. Hierbij wordt ook gekeken naar de deelname van memberfirms aan conferenties.

Wilbert en ik hebben vooral goede contacten gelegd met Norbert Pannecke, Oliver Schenkler en Marion Thormeyer van Taxon GmbH (Duitsland), Struan Mackenzie van Buzzacott LLP (VK), Guillem Broggi van Acordia ACR, S.L. (Spanje), Virginie Desbazeille van AFIGEC (Frankrijk), Johan Lemmens van Aternio (België) en Edward Davis van Petrinovich Pugh & Co LLP (USA) en Helga Jungmeier van Jungmeier Steuerberatung GmbH (Oostenrijk) en Roland en Brigitte Schuler van Fidaix (Duitsland). Bij eventuele vraagstukken die raakvlakken hebben met deze landen is het goed deze personen voor zover nodig hierin te betrekken.

De highlights van de inhoudelijke seminars en sessies
Transferpricing
Anders Oreby Hansen van Bech-Bruun in Denemarken trapte de serie seminars af met een lezing over transfer pricing. Daarbij kwam ook in vogelvlucht het BEPS-action plan voorbij. Bottomline is dat we van een traditionele juridische winstverdeling naar een winstverdeling gaan die aansluit bij de economische werkelijkheid. Namelijk daar waar waarde wordt gecreëerd. Mijn ervaring met een PrimeGlobal member uit Roemenië is dat men nog teveel vanuit die traditionele gedachte denkt. Dat maakt de samenwerking soms lastig. Het is daarom fijn te weten dat dit aandacht heeft binnen PrimeGlobal en hopelijk ook ter sprake komt op conferenties waarbij de Oostbloklanden wat beter vertegenwoordigd zijn. Op de GASL-conferentie was slechts Slowakije vertegenwoordigd.

Iemand uit het publiek vroeg of in hoeverre dit nu echt impact heeft en hoe strak er op gecontroleerd wordt. De spreker antwoordde dat je TP-problematiek kunt vergelijken met het universum: het dijt alsmaar uit en er vliegt van alles door de lucht. Zo lang je niets raakt is er niets aan de hand, maar wordt je geraakt dan wordt je ook goed geraakt. Kortom, het is van belang ‘in control’ te zijn, ook als het gaat om TP-documentatie en regelgeving.

IFRS
In een deelsessie is nagedacht over de gewijzigde regelgeving rondom revenu recognition in IFRS. Een moeilijk gebied dat veel oordeelsvorming vereist. De sheets zijn verkregen en zijn inmiddels onder de OFRS specialisten intern verspreid. 

Crossborder employment
Bij de sessie crossborder employment hebben we een aantal casusposities behandeld en iedere deelnemer gaf de gevolgen weer in zijn land. In de meeste lidstaten komt de regelgeving hierover overeen.

Opmerkelijk is dat het Verenigd Koninkrijk met hun ‘rule of law’ er nog een formal approach op nahouden als het gaat om werkgeverschap, terwijl dat in de meeste landen een economical approach is. Interessant was verder dat in sommige landen, in ieder geval Frankrijk en Zwitserland, bepaalde regels bestaan voor de registratie van medewerkers die in Frankrijk werkzaam zijn. Ik heb dat voor Zwitserland een keer bij de hand gehad. Het gaat dan om arbeidsrechtelijke aspecten, niet fiscaal. Er schijnen behoorlijke boetes op te staan.

Dus stel dat een klant een klus aanneemt in het buitenland, daar een periode ter plaatse een klus uitvoert, dan moet ook gelet worden op eventuele arbeidsrechtelijke aspecten en registratievereisten. Ik begreep dat de boetes tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen. Er was wel enige vaagheid hierover trouwens, ook bij de deelnemers uit de landen waarin dit zou spelen.

Challenges in Financial and Tax Due Diligences in an international environment
In een interactieve sessie hebben we ervaringen gedeeld als het gaat over due diligences in internationaal verband. Mochten wij ooit een due diligence in internationaal verband tegenkomen dan kunnen we contacten leggen via PrimeGlobal. Er werd geopperd of het een idee zou zijn om binnen PrimeGlobal een werkgroep in te stellen op het gebied van international due dilligences. Wellicht dat wij via Arpentus hierin iets zouden kunnen betekenen mocht dit idee ooit gerealiseerd worden.

Overige sessies
Verder waren er enkele sessies over medewerkerstevredenheid, bedrijfsopvolging binnen (accountants)kantoren en digitalisering in de accountancy. Het waren interessante bijeenkomsten maar geen noemenswaardige dingen die relevant zijn binnen Visser & Visser International Business.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur