Zo na de vakantieperiode komt de deadline voor het indienen van teruggaafverzoeken voor buitenlandse btw weer in beeld. Als u in 2018 kosten in een andere lidstaat van de Europese Unie hebt gemaakt, dan moet u vóór 1 oktober 2019 de btw terugvragen. Regel het daarom nu als u het nog niet gedaan heeft.

 

Hoe kan de btw uit het andere EU-land teruggevraagd worden?

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw kunt u digitaal indienen via de elektronische portaalsite van de Belastingdienst.[1] Hiervoor heeft u speciale inloggegevens nodig die u (als deze niet eerder zijn toegekend) via een formulier op de website van de Belastingdienst kunt aanvragen. U ontvangt de inloggegevens doorgaans binnen vier weken. Zorg er dus voor dat u de inloggegevens op tijd aanvraagt.

De Belastingdienst zal het teruggaafverzoek doorsturen naar het desbetreffende EU-land die het verzoek vervolgens verder afhandelt. Wilt u zekerheid hebben dat uw verzoek in behandeling wordt genomen? Dien het verzoek dan vóór 1 oktober 2019 in. Per land zijn er verschillende vereisten voor het verzoek om teruggaaf. Een document met de vereisten per land is eveneens te vinden op de website van de Belastingdienst.

Doet u aangifte in een ander EU-land? Dan kunt u de daar betaalde btw verrekenen in de btw-aangifte die u daar doet.

 

Voorwaarden voor teruggaaf btw uit ander EU-land

Een verzoek om teruggaaf van de betaalde buitenlandse btw bij de belastingdienst kan ingediend worden wanneer aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  • U moet een onderneming in Nederland hebben.
  • U consumeert goederen en diensten voor btw belaste activiteiten.
  • U moet btw betalen over de geconsumeerde goederen en diensten.
  • U doet geen aangifte in het desbetreffende EU-land.

 

Hoe snel krijgt u de buitenlandse btw terug?

De Belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, reageert binnen vier maanden bij beschikking op het verzoek om teruggaaf. Een verzoek kan worden afgewezen of geheel of gedeeltelijk worden toegewezen. Als u de btw terugkrijgt, dan staat het bedrag binnen tien werkdagen na afloop van de 4-maandentermijn op uw rekening.

 

Hulp nodig bij het teruggaafverzoek?

Dit is mogelijk. Neem voor al uw vragen hierover contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur