De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat op de schop. Modernisering van de huidige, complexe KOR in Nederland staat al lang op de agenda. In december 2018 werd het wetsvoorstel aangenomen en met ingang van 1 januari 2020 zal de nieuwe regeling van kracht zijn. Wat gaat er voor u veranderen? Onze belastingadviseurs leggen het uit.

 

De huidige regeling

Ondernemers (natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden hiervan) die in een jaar minder dan € 1.345 btw verschuldigd zijn, hebben recht op een gehele vermindering van de af te dragen btw. Per saldo betalen zij na toepassing van de KOR geen btw.

Deze ondernemers kunnen ook ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Na inwilliging van dit verzoek, mogen deze btw-ondernemers geen btw vermelden op hun uitgaande facturen en hoeven zij ook geen btw-aangiften in te dienen.

Betaalt u in een jaar tussen de € 1.345 en € 1.883 btw? Dan hoeft de btw door toepassing van de KOR gedeeltelijk niet te worden afgedragen.

 

De nieuwe regeling

De nieuwe regeling geldt in tegenstelling tot de vorige regeling ook voor rechtspersonen, zoals een stichting, vereniging of vennootschap. In de nieuwe regeling zal niet langer de verschuldigde btw worden verminderd, maar zal er een omzetgrens van € 20.000 per jaar gelden.

Is uw omzet per kalenderjaar lager dan € 20.000? Dan hebt u vanaf 1 januari 2020 de keuze om de nieuwe regeling toe te passen en daarmee vrijstelling te krijgen van uw btw-plicht. Het toepassen van de nieuwe KOR leidt tot een ontheffing van de aangifte-, administratieve en factureringsverplichtingen. De ondernemer die voor de vrijstelling kiest, brengt geen btw bij zijn afnemers in rekening, maar heeft ook geen recht op aftrek van voorbelasting.

  • Welke omzet telt mee voor de omzetgrens van € 20.000?

Het gaat hierbij om de in Nederland belaste omzet en bepaalde vrijgestelde omzet. Dus niet alleen de omzet belast met 21% en 9%, maar ook omzet belast met 0% (uitvoer), omzet waarbij de btw-heffing naar u is verlegd en sommige vrijgestelde prestaties, tellen mee.

De vrijgestelde omzet die meetelt voor de omzetgrens van € 20.000 betreft de Nederlandse omzet inzake:

  1. Levering en verhuur van onroerende goederen;
  2. Financiële diensten op het gebied van betaalverkeer, de effecten en kredietverlening; en
  3. Verzekeringsdiensten- en herverzekeringsdiensten.

Let op, bij deze omzet telt niet de opbrengst mee die behaald is met de verkoop van investeringsgoederen (bedrijfsmiddelen). Dit zijn (on)roerende zaken waarop de ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afschrijft.

  • Beëindiging van de KOR

Als voor de KOR wordt gekozen, moet deze vrijstelling minimaal drie jaar worden toegepast, voordat men weer voor belastingheffing kan kiezen. Overschrijdt u de omzetgrens van € 20.000, dan vervalt de KOR automatisch. De prestatie waarmee de overschrijding van de omzetgrens wordt bereikt, zal onder de btw-heffing vallen, net als de volgende prestaties die de ondernemer verricht. Het daaropvolgende jaar kan hij de KOR niet meer toepassen.

  • Toepassing van KOR per 1 januari 2020 of na 1 januari 2020

De kleine ondernemer die met ingang van 1 januari 2020 de KOR wil toepassen, kan dit vanaf 1 juni 2019 bij de belastingdienst melden, maar moet dit uiterlijk op 20 november 2019 doen. Wie op
31 december 2019 al ontheven is van de administratieve verplichtingen, wordt geacht deze melding te hebben gedaan.

Na 1 januari 2020 moet een ondernemer zich vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin de KOR wordt toegepast, melden bij de Belastingdienst.

  • Let op herziening van de btw

De nieuwe KOR gaat uit van een keuzevrijstelling. Hiervoor kiezen betekent dat er geen recht op aftrek van voorbelasting (meer) bestaat.

De aftrek van btw op (on)roerende zaken is niet definitief op het moment dat de investering wordt gedaan. Bij investeringen in roerende zaken moet gedurende vier jaar na afloop van het jaar van eerste ingebruikname beoordeeld worden of eerder afgetrokken btw moet worden herzien. Voor onroerende zaken geldt hiervoor een termijn van negen jaar na eerste ingebruikname.

Voor de herzieningsregeling geldt echter een grensbedrag van € 500. Zo wordt onder andere voorkomen dat eigenaren van zonnepanelen hun geclaimde btw-aftrek op zonnepanelen in een volgend jaar moeten herzien.

 

Toolkit KOR

Er is een toolkit beschikbaar, waarmee u in één oogopslag kunt zien of de nieuwe KOR voor u interessant is. Klik hier om de toolkit te gebruiken .

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur