De Nederlandse zorg groeit langzamer dan de rest van het midden- en kleinbedrijf. Dit blijkt uit de analyse van ons netwerk Samenwerkende Register Accountants (SRA). Vanuit onze participatie in de Branche Expertgroep Medisch zijn wij hierbij nauw betrokken.

 

Minder omzet en winst

De omzetgroei kwam in 2018 uit op 8,6% tegenover 9,7% in 2017. Daarmee bleef de groei in de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6%.

De winstgroei bedroeg in 2018 iets meer dan 6% ten opzichte van bijna 14% in 2017. Ook hierbij bleef de branche achter bij het midden- en kleinbedrijf, gemiddeld 16,3%.

Meer dan de helft van de zorgondernemers zag de winst zelfs dalen (52%).

Het eigen vermogen is in 2018 opnieuw verbeterd met 16%. In 2017 was dit 25%.

 

Tandartsen doen het goed

Binnen de branche viel op dat vooral fysiotherapeuten en huisartsen een relatief moeilijk jaar hadden. De omzet nam voor huisartsen nog wel toe, maar de winstontwikkeling belandde voor beide in het rood. Bij de huisartsen zijn de personeelskosten relatief sterk toegenomen. Beter verging het de tandartsen. Zij lieten een beperkte omzetgroei zien, maar de winstontwikkeling was ruim bovengemiddeld.

 

Personeelskosten verder omhoog

Net als in 2017 liepen de personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost in de zorgorganisatie, sneller op. De stijging van 11% was sterker dan in 2017 (bijna 10%), en in 2016 (bijna 8%). De loonkosten stegen met 11%. In het midden- en kleinbedrijf was dit gemiddeld 8%.

De post overige personeelskosten, waaronder ook de inzet van uitzendkrachten en waarnemers, ging zeer sterk omhoog met circa 19%. In 2017 was dit 4%.

 

Vernieuwing is noodzakelijk

De zorgkosten lopen in Nederland op. Dat komt voor een groot deel door de vergrijzing in ons land. Er zijn relatief gezien steeds meer ouderen en zij blijven gemiddeld genomen langer leven. Verder neemt het aantal behandelmogelijkheden en dure medicijnen toe. Stijgende personeelskosten door o.a. hoger opgeleid personeel hebben ook een grote impact op de zorgkosten. Dit alles levert een gecompliceerd vraagstuk op: hoe houden wij de zorg in Nederland betaalbaar?

Vernieuwing, zoals efficiencyslagen, herverdeling van (zorg)taken en meer aandacht voor preventie, is onvermijdelijk en de zorg zal zich moeten aanpassen.

Meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur