Voor ondernemers die participeren in een samenwerkingsverband ligt mogelijk een financiële meevaller in het verschiet. Het Gerechtshof Den Bosch heeft namelijk op 30 november 2017 gesteld dat de Belastingdienst een foutief rekenmodel hanteert bij het berekenen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De fout doet zich voor in de situatie waarin het samenwerkingsverband investeert in bedrijfsmiddelen waarop recht op KIA bestaat.

 

Rekenregel

Mogelijk heeft u daardoor teveel belasting betaald. Sinds 1 januari 2010 geldt voor investeringen van meer dan € 56.642 tot een maximum van € 104.891 een vast bedrag aan KIA van € 15.863 (2018). Voorheen betrof de KIA een percentage van de investering. De wetgever heeft bij deze wijziging geen nieuwe rekenregel gegeven voor een individuele toerekening van het investeringsbedrag. Ook de advocaat-generaal stelt dat de wettekst hier niet in voorziet. De Belastingdienst dacht hier anders over en formuleerde ten onrechte haar eigen rekenregel.

 

De fout van de Belastingdienst

Bij de berekening van de investeringsaftrek heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van een percentage, waar het een vast bedrag had moeten hanteren. Het gaat hier om de gevallen waar in het kader van het samenwerkingsverband investeringen zijn gedaan voor een bedrag van niet minder dan € 56.643 en niet meer dan € 104.891. Volgens de wet heeft u in dit geval recht op een investeringsaftrek van € 15.863. De Belastingdienst berekent dit anders, waardoor uw investeringsaftrek duizenden euro’s lager uit kan vallen.

  • Voorbeeld: Het samenwerkingsverband, bestaande uit twee firmanten die ieder voor 50% delen in de winst, investeert voor een bedrag van € 56.643 in bedrijfsmiddelen. Ieder van de firmanten heeft dan recht op een aftrek van € 15.863 en niet op de helft hiervan zoals de Belastingdienst stelde.

 

Ook bij investeringen die liggen tussen € 104.891 en € 314.673 wordt door de Belastingdienst een te lage investeringsaftrek berekend bij samenwerkingsverbanden. De wettekst dient letterlijk te worden toegepast. Leden van het samenwerkingsverband hebben recht op een investeringsaftrek gebaseerd op de gehele investering binnen één onderneming.

 

Heeft u teveel betaald?

Mogelijk heeft u recht op een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien:

  •   U participeert in een samenwerkingsverband.
  •   U buitenvennootschappelijke investeringen heeft gedaan waarvoor recht op KIA bestaat.
  •   Het samenwerkingsverband investeringen heeft gedaan waarvoor recht op KIA bestaat.
  •   Het totale bedrag aan investeringen meer dan € 56.642, maar niet meer dan € 314.673 bedraagt.

 

De Belastingdienst legt het arrest van het Hof te beperkt uit, door te stellen dat dit arrest alleen betrekking heeft op situaties waarbij ook buitenvennootschappelijke investeringen zijn gedaan. Naar onze mening is dit geen juiste uitleg van de uitspraak van het Hof.

 

Maak bezwaar

Maak daarom tijdig bezwaar tegen uw openstaande aanslag inkomstenbelasting als u teveel betaald heeft.  Vraagt u zich af of deze situatie op u van toepassing is? Neem voor al uw vragen hierover contact op met uw contactpersoon bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur