De zorgondernemingen zijn uitgesproken positief voor 2018. Zij verwachten een omzetstijging van zo’n 11 procent en een winsttoename van 5 procent voor 2018. De medische zorg heeft haar financiële positie verder versterkt en wil volgend jaar ook weer meer gaan investeren. De branche ziet verder mogelijkheden in samenwerken en efficiënter werken. Overheidsmaatregelen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel worden door de medische zorg als belangrijke uitdagingen gezien voor het komend jaar. Dit blijkt uit het SRA-rapport “2018 in Zicht, De Nederlandse medische zorg”. 


De Branchegroep Zorg van Visser & Visser participeert in de SRA1 Expertgroep medisch. Zij deelt daarmee haar kennis binnen de branche en verkrijgt kennis om u als klant beter te kunnen adviseren.

 

Gebruikelijk loon medisch specialisten voor 2018 vastgesteld

Op 23 januari 2018 heeft de belastingdienst op haar website het gebruikelijk loon van de medisch specialist in 2018 vastgesteld. Het gebruikelijk loon is € 130.950 verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. De belastingdienst gaat hierbij uit van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor medisch specialisten op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van het aantal uren per werkweek, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de hoogte van de rekening-courant directie. Samen met het SRA is Visser & Visser Branchegroep Zorg van mening dat de publicatie van de belastingdienst elementen bevat die geen verband houden met de gebruikelijk-loonregeling. Een oplopende rekening-courantschuld bijvoorbeeld kan weliswaar een indicatie zijn dat het bestedingspatroon van de medisch specialist te hoog is in vergelijking met zijn loon, maar dat betekent niet dat het loon daarom te laag is. Ook het standpunt van de belastingdienst dat het gebruikelijk loon verhoogd zal moeten worden met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds wordt door ons betwist. De pensioenbijdrage staat los van de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon.

 

Wij adviseren u dan ook om over de hoogte van het gebruikelijk loon voor 2018 nader af te stemmen met uw relatiemanager. Daarbij is het verstandig na te denken of u de beleidsuiting van de belastingdienst al dan niet wilt volgen.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur