Afgelopen jaar is er veel gedebatteerd en gediscussieerd over het afschaffen van de dividendbelasting. ‘Afspraak is afspraak’, was steevast de reactie van het kabinet dat niet te vermurwen leek. De maatregel was volgens het kabinet nodig om buitenlandse bedrijven aan Nederland te verbinden. Ook werd als argument aangevoerd dat er veel fiscale procedures lopen tegen de dividendbelasting. Deze zou discriminerend werken.

 

Heroverweging

In deze argumentatie werd de afgelopen weken een gat geschoten. De aandeelhouders van Unilever gaven er toch de voorkeur aan het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen. Ook concludeerde de Advocaat-Generaal dat de wet op de dividendbelasting niet discriminerend werkt. Het kabinet gaat de afspraak over de afschaffing van de dividendbelasting opnieuw wegen. Gaat de meest besproken fiscale maatregel van het kabinet dan toch van tafel?

 

Rekening-courant maatregel

De maatregel om de dividendbelasting af te schaffen, meende men te moeten verbinden met een aantal lastenverzwaringen voor ondernemers. Een van die verzwaringen is de rekening-courant maatregel. Aangekondigd is om vanaf 2022 schulden van DGA’s aan hun vennootschap van meer dan € 500.000 niet langer toe te staan. Het meerdere wordt als dividend aangemerkt. In de praktijk stelt de Belastingdienst de zakelijkheid van substantiële rekening-courantschulden regelmatig ter discussie. Door een dergelijke maatregel in te voeren kunnen deze discussies achterwege blijven.

 

Een stap te ver

De aangekondigde maatregel geldt echter niet alleen voor de rekening-courant, maar voor alle schulden van DGA’s aan hun vennootschappen. Dit gaat wat ons betreft veel te ver. Dat een dergelijke maatregel zou gelden voor rekening-courantschulden waar in privé geen dekking voor is, is te begrijpen. Schulden  die zijn aangegaan voor investeringen in onroerend goed of andere investeringen, zouden ongemoeid moeten worden gelaten. Of dit het geval zal zijn, is nog de vraag. Het kabinet gaat dit wellicht ook opnieuw wegen. De heroverweging van de dividendbelasting kan hier positief voor zijn.

 

Mogelijkheden

Als u leningen bij uw BV heeft, kan de maatregel voor u van toepassing zijn. In dat geval is het van belang om u tijdig voor te bereiden. Wij zijn uiteraard graag bereid om samen met u te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om te voorkomen dat de lening bij uw BV als dividend wordt aangemerkt.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur