Modernisering van de huidige, complexe kleine ondernemersregeling (KOR) in Nederland staat allang op de agenda. Het kabinet heeft inmiddels daadwerkelijk een nieuwe regeling voorgesteld, zoals u ook in onze Prinsjesdagspecial kunt lezen. Deze regeling geldt in tegenstelling tot de vorige regeling ook voor rechtspersonen, zoals een stichting, vereniging of vennootschap. Met ingang van 1 januari 2020 zal de nieuwe regeling van kracht zijn.

 

De huidige regeling

Ondernemers (natuurlijk personen en samenwerkingsverbanden hiervan) die per saldo over een boekjaar minder dan € 1.345 btw verschuldigd zijn, hebben in beginsel recht op een gehele vermindering van de af te dragen btw. Per saldo betalen zij na toepassing van de KOR geen btw.

Deze ondernemers kunnen ook op hun verzoek ontheven worden van de administratieve- en factuurverplichtingen, die voor btw-ondernemers gelden. Na inwilliging van dit verzoek, mogen deze btw-ondernemers geen btw vermelden op hun uitgaande facturen en hoeven zij ook geen btw-aangiften in te dienen.

Bij een per saldo af te dragen btw, dat in het boekjaar tussen de € 1.345 en € 1.883 bedraagt, hoeft de btw door toepassing van de KOR gedeeltelijk niet worden afgedragen.

 

De nieuwe regeling

In de nieuwe regeling zal niet langer de (per saldo) verschuldigde btw van (maximaal) € 1.883 per jaar worden verminderd, maar zal er een omzetgrens van € 20.000 per jaar gelden.

Iedere ondernemer (natuurlijke en rechtspersonen) die onder de omzetgrens blijft, kan kiezen voor het toepassen van de regeling (vrijstelling). Het toepassen van de nieuwe KOR leidt tot een ontheffing van de aangifte-, administratieve en factureringsverplichtingen. De ondernemer die voor deze vrijstelling kiest, brengt geen btw bij zijn afnemers in rekening, maar heeft ook geen recht op aftrek van voorbelasting.

  •  Welke omzet telt mee voor de omzetgrens van € 20.000?

Het gaat hierbij om de in Nederland belaste omzet en bepaalde vrijgestelde omzet. Dus niet alleen de omzet belast met 21% en 9%, maar ook omzet belast met 0% (uitvoer), omzet waarbij de btw-heffing is verlegd alsmede sommige vrijgestelde prestaties tellen mee. De vrijgestelde omzet die meetelt voor de omzetgrens van € 20.000 betreft de Nederlandse omzet inzake:

                         - Levering en verhuur van onroerende goederen.

                         - Financiële diensten op het gebied van betaalverkeer, de effecten en kredietverlening.

                         - Verzekeringsdiensten- en herverzekeringsdiensten.

  • Beëindiging van KOR

Als voor de KOR-regeling wordt gekozen, moet deze vrijstelling minimaal drie jaar worden toegepast voordat men weer voor belastingheffing kan kiezen. Overigens leidt overschrijding van de omzetgrens van € 20.000 er wel toe dat de KOR automatisch vervalt. De prestatie waarmee de overschrijding van de omzetgrens wordt bereikt, zal onder de btw-heffing vallen, evenals de volgende prestaties die de ondernemer verricht. Het daaropvolgende jaar kan hij de KOR niet meer toepassen.

  • Kiezen voor toepassing van KOR per 1 januari 2020?

De kleine ondernemer die met ingang van 1 januari 2020 de KOR wil toepassen kan dit vanaf 1 juni 2019 bij de belastingdienst melden, maar moet dit uiterlijk op 20 november 2019 doen. Wie op 31 december 2019 reeds ontheven is van de administratieve verplichtingen, wordt geacht deze melding te hebben gedaan.

  • Kiezen voor toepassing na 1 januari 2020?

Na 1 januari 2020 moet een ondernemer zich vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin de KOR wordt toegepast, melden bij de Belastingdienst.

  • Let op herziening van de btw

De nieuwe KOR gaat uit van een keuzevrijstelling. Hiervoor kiezen betekent dat er geen recht op aftrek van voorbelasting (meer) bestaat.

De aftrek van btw op (on)roerende zaken is niet definitief op het moment dat de investering wordt gedaan. Bij investeringen in roerende zaken moet gedurende vier jaar na afloop van het jaar van eerste ingebruikname beoordeeld worden of eerder afgetrokken btw moet worden herzien. Voor onroerende zaken geldt hiervoor een termijn van negen jaar na eerste ingebruikname.

Voor de herzieningsregeling geldt echter een grensbedrag van € 500. Op deze wijze wordt onder andere voorkomen dat eigenaren van zonnepanelen hun geclaimde btw-aftrek op zonnepanelen in een volgend jaar moeten herzien.

 

Toolkit KOR

Binnenkort komt er een toolkit beschikbaar, waarmee u in één oogopslag kunt zien of de nieuwe KOR voor u interessant is.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur