Loop geen fiscaal voordeel mis

Het was een prachtige dag in het voorjaar van 2014: onze huwelijksdag. Niet dat ik er op die dag bij stilstond, maar deze stap had gevolgen in de zin van het huwelijksvermogensrecht. In het voorjaar van 2023 is mijn zus getrouwd. Ook bij haar had deze stap gevolgen in de zin van het huwelijksvermogensrecht. Op het eerste gezicht geen verschil, maar vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen. Door hier slim mee om te gaan kan een fiscaal voordeel worden behaald!

Oude regeling

De oude regeling hield in dat het aanwezige privévermogen van beide echtgenoten (en geregistreerde partners) in beginsel geheel in de huwelijksgemeenschap viel. Het totaal aanwezige vermogen van de echtgenoten was gezamenlijk eigendom. Van deze regeling kon overigens worden afgeweken door bij de notaris huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

In het geval één van beiden een schenking of een erfenis ontving, viel dit in principe in de huwelijksgemeenschap. Alleen als de schenker of erflater een uitsluitingsclausule had opgenomen viel de schenking of erfenis niet in de gemeenschap.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling die vanaf 1 januari 2018 geldt houdt in het kort het volgende in. Alleen het vermogen dat echtgenoten gedurende hun huwelijk opbouwen valt in de gemeenschap (geldt hier ook voor geregistreerde partnerschappen). Het persoonlijke vermogen wat voor het aangaan van het huwelijk is opgebouwd valt buiten de gemeenschap. Het gemeenschappelijk vermogen wat bestond voor het aangaan van het huwelijk valt in de gemeenschap. Van deze regeling kan overigens worden afgeweken door bij de notaris huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

Indien één van beide partners een erfenis of een schenking ontvangt valt dit van rechtswege niet meer in de huwelijksgemeenschap, ongeacht een eventuele uitsluitingsclausule. Erflaters en schenkers kunnen er echter voor kiezen om door middel van een zogenaamde insluitingsclausule de schenking of erfenis in de gemeenschap te laten vallen. Een insluitingsclausule is in tegenstelling tot een uitsluitingsclausule geen dwingend recht. Echtgenoten kunnen op hun beurt hier van afwijken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. De uitsluitingsclausule in de huwelijkse voorwaarden gaat vóór de insluitingsclausule bij de erfenis of schenking. Dit werkt overigens ook omgekeerd. Als echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden hebben bepaald dat erfenissen en schenkingen in de gemeenschap vallen, kan de erflater of schenker dit ‘overrulen’ door een uitsluitingsclausule.

Fiscaal voordeel

Indien een kind via schenking of erfenis € 500.000 heeft ontvangen van zijn ouders en het kind komt te overlijden, dan valt deze schenking of erfenis volledig in de nalatenschap van het kind zelf. Door het opnemen van een insluitingsclausule valt ‘slechts’ € 250.000 in de nalatenschap van het kind. Bij een tarief van 20% kan tot € 50.000 aan erfbelasting worden bespaard.


Kortom: bent u voornemens om grote schenkingen te gaan doen, check dan of het nodig is om een insluitingsclausule op te nemen!

 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur