Dinsdag 20 september is het weer zo ver. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2023. Hieronder treft u een aantal verwachte wijzigingen die relevant kunnen zijn voor u als zorgverlener.

 

Verwachte wijzigingen Prinsjesdag 2022

 • Verlaging inkomstenbelasting

Een van de maatregelen om de koopkracht te stimuleren is het verlagen van de inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf gaat naar beneden.

 • Hypotheekrenteaftrek

Door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2023 de aftrek beperkt tot maximaal 37,05% (2022: 40%). De verwachting is dat deze vanaf 2024 niet verder wordt afgebouwd.

 • Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling kan worden toegepast bij sterk wisselende jaarinkomens. Met de middelingsregeling is het mogelijk om het inkomen van drie opeenvolgende jaren evenredig te verdelen. Vervolgens wordt de inkomstenbelasting berekend. Zo wordt het effect van de progressieve heffing in box 1 gedempt. Vanaf 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Dit houdt in dat 2022 – 2024 het laatste tijdvak is waarover middeling kan worden toegepast.

 • Afbouw zelfstandigenaftrek en verhoging arbeidskorting

Een zelfstandig ondernemer kan in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Er mag dan een vast bedrag van de winst worden afgetrokken. De zelfstandigenaftrek wordt in 2023 verlaagd met
€ 650 naar € 5.660. Zelfstandigen zullen worden gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting.

 • Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Een voor de inkomstenbelasting belastingplichtige ondernemer kan onder voorwaarden met de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. De reservering is aftrekbaar van de winst. Vanaf 1 januari 2023 kan de FOR niet meer gefaciliteerd worden opgebouwd.

 • Wet excessief lenen

De wet excessief lenen gaat in per 1 januari 2023. Deze wet ontmoedigt het lenen van gelden door een DGA van zijn eigen BV. Indien het totaal aan schulden aan de eigen BV groter is dan € 700.000, dan wordt het meerdere al fictief regulier voordeel belast in box 2. Kwalificerende eigenwoningschulden worden hiervan uitgezonderd.

 • Verhoging tarief box 2

Bij een DGA met een aanmerkelijk belang (>5%) in een BV worden inkomsten uit de BV (zoals dividend) in de inkomstenbelasting belast in box 2. Het huidige box 2 tarief bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee schijven. Het tarief voor de eerste schijf (tot € 67.000) wordt 26%. Het tarief voor de tweede schijf (vanaf € 67.000) wordt 29,5%.

 • Verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Een DGA met een aanmerkelijk belang (>5%) in een BV moet een gebruikelijk loon ontvangen voor zijn werkzaamheden. Het gebruikelijk loon wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

-   75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (doelmatigheidsmarge)
-   het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn
-   € 48.000

De doelmatigheidsmarge wordt vanaf 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd van 25% naar 0%.

 • Verhoging tarief vennootschapsbelasting

Bv's en andere rechtspersonen met een winst van meer dan € 200.000 betalen vanaf 2023 fors meer vennootschapsbelasting. Het lage tarief in de vennootschapsbelasting van 15% wordt verhoogd naar 19% en gaat gelden voor de eerste € 200.000 winst in plaats van voor de eerste € 395.000 nu. Over het meerdere is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd.

 • Aanpassing box 3

De Hoge Raad heeft de heffing binnen box 3 in strijd met het recht verklaard. Het vermogen in box 3 zal in 2023 en 2024 worden belast via de zogenaamde spaarvariant. In de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van bankrekeningen, schulden en overige bezittingen. Iedere categorie kent zijn eigen forfaitaire tarief waartegen het belast zal worden. Vanaf 2025 zal een nieuw box 3 stelsel worden ingevoerd om het vermogen te belasten op basis van het werkelijke rendement.

 • Leegwaarderatio verhuurde woningen

In beginsel worden verhuurde woningen gewaardeerd op de WOZ-waarde. In specifieke gevallen mag de waarde worden verminderd met de zogenoemde leegwaarderatio. De leegwaarderatio wordt per 1 januari 2023 afgeschaft.

 • Mogelijke aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling die een bedrijfsopvolging fiscaal faciliteert zowel in de inkomstenbelasting als in de schenk- en erfbelasting. Onlangs heeft het Centraal Planbureau de evaluatie naar deze regeling afgerond. Het kabinet heeft aangegeven dat in deze kabinetsperiode wordt onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden verbeterd en oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.

 • Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aan personen tussen de 18 en 40 jaar wordt in 2023 verlaagd van € 106.671 naar € 27.231. De vrijstelling wordt per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft.

 • Verhoging tarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen die niet worden gebruikt als eigen woning, wordt vanaf 1 januari 2023 mogelijk verhoogd naar 10,4% (2022: 8%).

 • Afschaffing btw op zonnepanelen

Het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0%. Particuliere zonnepaneelhouders worden daarmee verlicht van hun administratieve last omtrent het terugvragen van btw.

 

Kortom, er staat een hoop te gebeuren. Heeft u vragen over deze wijzigingen of bent u benieuwd naar alle wijzigingen? Meld u dan aan voor ons Webinar Zorg op vrijdag 30 september! 

Aanmelden voor webinar Zorg

 

* Dit blog is ook verschenen op MedischOndernemen.nl.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur