Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de stand van zaken van inkomsten en uitgaven van het rijk. Voor het eerst geeft het kabinet dit jaar in de Voorjaarsnota ook een vooruitblik op de begroting voor de komende jaren.

Het kabinet wil meer belastinggeld binnenhalen om verschillende tegenvallers (zoals de uitgaven voor de coronamaatregelen en defensie) te kunnen bekostigen. Vrijdag 20 mei 2022 werd daarom in de Voorjaarsnota een aantal belastingmaatregelen aangekondigd om de begroting op orde te brengen. Wat betekenen deze plannen van de Voorjaarsnota voor u?  

 

Tweeschijventarief AB-heffing

Vanaf 2024 geldt er een tweeschijventarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Voor inkomsten tot € 67.000 wordt het tarief 26%. Voor inkomsten boven € 67.000 wordt het huidige tarief van 26,9% verhoogd naar 29,5%. Tot € 67.000 is dus sprake van een kleine verlaging maar daarboven van een substantiële stijging. Het kan dus voordelig zijn om voor 1 januari 2024 nog een dividenduitkering te doen. 

 

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de Vpb is op dit moment 15% over de eerste € 395.000 en daarboven 25,8%. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat de grens van € 395.000 verlaagd wordt naar € 200.000. BV’s worden daarom eerder belast tegen het hoge tarief van 25,8%.

 

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,1%. Wilt u een beleggingspand of vakantiewoning kopen, dan betaalt u bij levering dit kalenderjaar nog het huidige lagere tarief van 8%. Het tarief voor een woning die als hoofdverblijf dient blijft 2%. Voor kopers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar geldt op dit moment een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze grens € 440.000. 

 

Heffingsvrij vermogen box 3

In box 3 blijft het heffingsvrije vermogen € 50.650. Een eerder plan om dit te verhogen naar € 80.000 gaat niet door.

 

Afbouw algemene heffingskorting

Door deze maatregel gaat, naast het box 1-inkomen, ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 een lagere korting op de te betalen belasting.

 

Afschaffing fiscale oudedagreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft in de vorm van het niet meer fiscaal gefaciliteerd mogen opbouwen van de FOR, waarbij de bestaande reeds opgebouwde FOR nog wel op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. Het plan is het bedrag in 2023 te verhogen naar 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer.

 

Zijn deze maatregelen al definitief?

Nee, de plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. De belastingadviseurs van Visser & Visser houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur