Het is vast niet aan uw aandacht ontsnapt; per 1 januari 2022 zal de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) plaatsvinden. Er zijn veel regels en het is het vaak onduidelijk wat de nieuwe wetgeving nu echt voor u en uw praktijk betekent. Voor praktijkhouders, waarnemers of huisartsen in loondienst gelden namelijk verschillende regels. Met deze blog breng ik belangrijke aandachtspunten voor het voetlicht.

Bij de Wet toetreding zorgaanbieders omvat 4 onderdelen:

  1. Meldplicht
  2. Vergunningsplicht
  3. Intern toezichthouder
  4. Jaarverantwoording


Wtza: meldplicht

Bent u waarnemer of praktijkhouder? Check of u al bekend bent in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) via https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl. Het gaat dan om de naam van de praktijk of de waarnemer (inschrijvingsnaam bij de Kamer van Koophandel). Als dat het geval is, heeft u aan de meldplicht voldaan. Staat u niet in het LRZa, meld u dan voor 1 juli 2022 aan om zorg te kunnen blijven leveren. Huisartsen in loondienst vallen niet onder de Wtza.


Wtza: vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt voor praktijkhouders en is afhankelijk van het aantal zorgverleners dat in de praktijk werkt, zowel in loondienst als ingehuurde personen, zoals zzp'ers of waarnemers. Hierbij moet het aantal personen geteld worden en niet de tijdsomvang (FTE). Medewerkers die geen zorgverlenerstaken uitvoeren (bijvoorbeeld voor administratie of schoonmaak) tellen niet mee voor de vergunningsplicht. Heeft u volgens deze telling meer dan 10 zorgverleners, dan moet u voor 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen.


Intern toezichthouder

Voor de vraag of u een intern toezichthouder (bijvoorbeeld Raad van Toezicht) moet aanstellen, is ook het aantal zorgverleners van belang. Een intern toezichthouder is verplicht als er meer dan 25 zorgverleners in de praktijk werkzaam zijn. Er zijn voorwaarden gesteld aan de onafhankelijkheid, taakverdeling en bevoegdheden. Ook moet de interne toezichthouder uit minimaal drie leden bestaan. Wilt u daarover meer weten, neem gerust contact met mij op.


Jaarverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2022 moet jaarlijks verantwoording worden afgelegd. Dat moet voor 1 juni van het daaropvolgende jaar. Een waarnemer en individuele maat van een maatschap zijn vrijgesteld van de jaarverantwoording. De verantwoording voor praktijken verschilt per rechtsvorm waarin de huisartsenzorg verleend wordt:

  • Eenmanszaak: er zijn zes ratio’s gedefinieerd die berekend en gepubliceerd moeten worden. Ter geruststelling; uw persoonlijke inkomen hoeft niet openbaar gemaakt te worden. Als u al gebruik maakt van ons financiële dashboard, kunt u de ratio’s zo overnemen. 

  • Maatschap: van de maatschap moet de balans en resultatenrekening worden gepubliceerd.
  • BV, VOF, etc.: hier geldt ook dat de balans en resultatenrekening moet worden gepubliceerd. Daarnaast is er nog een aanvullende vragenlijst met vragen over de bedrijfsvoering van de praktijk.

Als er een intern toezichthouder is aangesteld, dient die ook een verslag te publiceren.


Vragen over de Wtza?

Met de genoemde onderdelen wil de overheid de transparantie van zorgkosten meer standaardiseren. Dat heeft helaas consequenties voor veel praktijkhouders. In dit blog heb ik de vier onderdelen van de Wtza toegelicht.

Ik kan me voorstellen dat bovenstaande informatie aanvullende vragen oproept voor de eigen situatie. Ik en mijn collega’s van de Branchegroep Zorg van Visser & Visser staan u graag met raad en daad bij. Laat het mij weten als ik u hierbij van dienst kan zijn.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur