Verkoopt u (via een webshop) goederen aan particulieren in andere EU‑landen? Dan krijgt u vanaf 1 juli 2021 te maken met nieuwe btw-regels. Lees hierna wat die nieuwe regels voor u betekenen.

Afschaffing drempelbedragen

Per 1 juli 2021 verdwijnen de huidige drempelbedragen (variërend van € 35.000 tot
€ 100.000) per lidstaat die gelden voor afstandsverkopen aan particulieren.1 In plaats van deze afzonderlijke drempels, komt er één EU-brede omzetdrempel van € 10.000 (exclusief btw) per kalenderjaar om voornamelijk kleine ondernemers tegemoet te komen.2 Wat houdt dit in?

  • Tot een omzet van € 10.000 aan afstandsverkopen3 (plus de behaalde omzet met digitale diensten) aan particulieren in andere EU-lidstaten bent u als ondernemer geen buitenlandse btw verschuldigd. In dit geval kunt u het btw-tarief van uw eigen lidstaat blijven hanteren.
  • Zodra de omzet met afstandsverkopen en/of grensoverschrijdende digitale diensten boven de € 10.000 uitkomt, rekent u het btw-tarief dat geldt in het EU-land van uw klant.

Twee keuzes

Als u door het overschrijden van de omzetdrempel buitenlandse btw bent verschuldigd, hebt u vanaf 1 juli de volgende twee mogelijkheden:

  1. U registreert zich in de afzonderlijke lidstaten van uw afnemers. U doet dan ook btw-aangifte in het betreffende EU-land en u draagt daar de btw af; of
  2. U registreert zich in uw eigen land voor de Unieregeling en maakt gebruik van het éénloketsysteem (One Stop Shop, afgekort: OSS).

De eerste optie is tot 1 juli 2021 de enige mogelijkheid om de in het buitenland verschuldigde btw af te dragen. Aangezien dit een omslachtig en duur proces is voor ondernemers, hebt u als EU-ondernemer straks ook de mogelijkheid om in uw eigen lidstaat de buitenlandse btw te voldoen (Unieregeling).4 Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige regeling en de administratieve lasten van de ondernemer worden hierdoor flink beperkt. Hoe de Unieregeling werkt, leggen wij hierna uit.

Unieregeling

De Unieregeling kan worden toegepast:

  • voor alle diensten die u verricht aan niet btw-ondernemers in andere lidstaten die ook aldaar zijn belast, terwijl u niet in die lidstaten bent gevestigd5;
  • voor uw afstandsverkopen van goederen aan particulieren, indien u (indirect) bij het vervoer of de verzending van die goederen bent betrokken; en
  • voor de lokale en grensoverschrijdende goederenleveringen die afkomstig zijn van niet-EU ondernemers en die door platforms worden geleverd aan particulieren in de EU.

Deelname aan de Unieregeling is vrijwillig. Als u ervoor kiest om de Unieregeling toe te passen, hoeft u zich niet te registreren in andere EU-lidstaten en bent u niet verplicht om een factuur uit te reiken. U kunt in dat geval de in het buitenland verschuldigde btw aangeven en afdragen in één EU-lidstaat (van identificatie). Voor EU-ondernemers is dit altijd de EU-lidstaat van vestiging.

OSS-aangifte

Via het éénloketsysteem dient u in de lidstaat van identificatie binnen één maand na afloop van ieder kwartaal een OSS-aangifte in. Hierin geeft u de omzet en de verschuldigde btw per EU-lidstaat aan voor de goederen en diensten waarvoor u de Unieregeling kunt toepassen. Tevens draagt u in die lidstaat de verschuldigde btw af. De EU-lidstaat van identificatie stuurt vervolgens zowel de btw-aangifte als de betaling door naar de EU-lidstaten waar btw is verschuldigd. Via de OSS-aangifte kunt u echter geen buitenlandse btw in aftrek brengen. Daarnaast geldt een boekhoudplicht met een bewaarplicht van tien jaar.

Kortweg zijn de gevolgen voor het wel of niet toepassen van de Unieregeling als volgt:

(De-)registratie

Wilt u gebruikmaken van de Unieregeling? Registreer u (voor 1 juli 2021) via Mijn Belastingdienst Zakelijk (eHerkenning is verplicht). Desgewenst kunnen wij dit volledig voor u verzorgen.

Ook als u de omzetdrempel van € 10.000 niet hebt overschreden, kunt u ervoor opteren om gebruik te maken van de Unieregeling, bijvoorbeeld omdat het belastingtarief in een andere lidstaat lager is. Uw keuze moet u eerst via dit meldingsformulier kenbaar maken aan de Belastingdienst. De keuze geldt dan voor minimaal twee kalenderjaren.

Indien u nu al staat geregistreerd in andere EU-lidstaten, dient u zich in bepaalde situaties daar eerst te de-registreren. Bij toepassing van de Unieregeling mag u namelijk niet in andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw voor bijvoorbeeld afstandsverkopen via een lokale btw-aangifte aangeven.

Toolkit

Benieuwd of u de Unieregeling kunt toepassen? Er is een toolkit beschikbaar, waarmee u in één oogopslag kunt zien of u de Unieregeling kunt gebruiken. 

Ga naar Toolkit Unieregeling

De nieuwe btw-regels voor e-commerce hebben ook impact op andere situaties. Eerder hebben wij in een blog over platformfictie toegelicht wat de nieuwe regels voor u betekenen als u via een platform handelt. In de blog invoerregeling leggen wij uit wat de nieuwe regels inhouden als u goederen verkoopt die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.

__________________________________________________________________________________

1. Met ‘particulieren’ wordt tevens bedoeld volledig vrijgestelde btw-ondernemers en rechtspersonen die geen btw-ondernemer zijn, voor wie de afstandsverkopenregeling geldt.
2. Voor 2021 geldt deze drempel voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
3. De omzet met de verkopen van accijnsgoederen, margegoederen, nieuwe vervoermiddelen en/of installatieverkopen tellen hierbij niet mee.
4. Niet binnen de EU gevestigde ondernemers kunnen wel de leveringen via de Unieregeling (OSS) aangeven, maar voor B2C-diensten moeten zij de niet-Unieregeling toepassen.
5. Dit wordt in een aparte blog nader toegelicht.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur