Bent u een van de vele ondernemers die bij de Belastingdienst gezamenlijk inmiddels bijna 20 miljard euro aan belastingschulden hebben? Vanwege corona mochten bedrijven immers belastingbetalingen uitstellen. Maar veel ondernemers zien niet in hoe zij deze schulden vanaf eind 2021 in 36 maanden terug kunnen betalen.

Of is er een andere reden waardoor u uw te hoog opgelopen schuldenlast niet kunt betalen? En waardoor het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt? Als (een deel van) uw bedrijf tóch voldoende potentie en een gezond verdienmodel met een positieve cashflow heeft, biedt de WHOA mogelijk uitkomst om schulden gemakkelijker te reorganiseren!

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

Per 1 januari 2021 is de Faillissementswet gewijzigd “in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie (dat is: met goedkeuring door de rechter) van een onderhands akkoord”. Het is vanaf dat moment namelijk mogelijk een onderhands crediteurenakkoord te sluiten met een meerderheid van de schuldeisers. Na bekrachtiging door de rechter zijn alle schuldeisers verplicht in te stemmen met de inhoud van het akkoord. Voorheen leverde dat problemen op, juist omdat alle individuele schuldeisers akkoord moesten gaan met schuldsanering. In de praktijk was dat erg moeilijk – zo niet onmogelijk – te realiseren, zodat een faillissement vaak het eindresultaat was. Daarnaast zijn de termijnen bij de stappen in de WHOA kort, dus de procedure is sneller. Ten slotte voert niet de curator het bewind, maar houdt u zelf de controle over uw onderneming.

Procedure WHOA

Wat zijn in het kort de belangrijkste stappen die u, samen met ons en een juridisch specialist op het gebied van herstructurering, neemt voor het opnieuw inrichten van uw schulden met behulp van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord?

  • U gaat na of uw bedrijf – of een gedeelte ervan – voldoende toekomst heeft. Is de uitkomst positief? Dan kan een zogenaamd conceptakkoord opgesteld worden.
  • Uw schuldeisers deelt u daarbij in in meerdere klassen. Deze klassen zijn schuldeisers met dezelfde rang, zij verkeren in een vergelijkbare positie. De voorwaarden van uw aanbod kunt u per klasse zelf bepalen. De positie van de schuldeisers mag in het aangeboden akkoord niet slechter zijn dan hun positie zou zijn bij een faillissement.
  • Elke klasse krijgt het conceptakkoord voorgelegd, waarmee de schuldeisers al dan niet in kunnen stemmen. Het akkoord moet voor alle schuldeisers van dezelfde klasse dezelfde gevolgen hebben. Dat de verschillende klassen een soortgelijk akkoord krijgen, is dus niet verplicht.
  • Een klasse heeft ingestemd als 2/3 van het totale bedrag van de schulden binnen de klasse vóór is.
  • Als er bij minimaal één klasse een meerderheid akkoord is met de voorwaarden, is het al mogelijk het homologatieverzoek bij de rechtbank in te dienen.
  • Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, is iedereen verplicht tot het uitvoeren van de afspraken.

U ziet: het is maatwerk. Maar, na afloop van de procedure kunt u zich met uw medewerkers weer volledig richten op een rendabele voortzetting van uw onderneming. Hoe mooi is dat!

WHOA voor u?

Heeft u in basis een gezond bedrijf, maar hebt u onverhoopt te maken met te hoge schulden? Alleen ga je misschien sneller naar een faillissement, maar… samen komen we verder met de WHOA-regeling!

PS: en laten we vooral ook het door de overheid toegezegde TOA-krediet bekijken. Een nieuw financieringsinstrument voor ondernemers die met gebruikmaking van de WHOA hun bedrijf willen doorstarten.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur