!! Beste lezer van deze blog. De informatie van deze blog is verouderd. De BIK is inmiddels afgeschaft. Voor een actuele stand van zaken verwijzen wij u naar deze blog.

Investeert u als ondernemer in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand of in materieel? Dan heeft u mogelijk recht op de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een tijdelijke crisismaatregel met als doel ondernemers te stimuleren om ook in deze roerige tijden te blijven investeren. Niet elke investering kwalificeert voor de BIK-subsidie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u in de juiste BV investeert. In deze blog leest u in het kort hoe de BIK-regeling werkt en hoe u deze kunt benutten.


Wat is de BIK?

De Baangerelateerde Investeringskorting is een subsidie die u krijgt als u investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen. U krijgt de BIK in de vorm van een vermindering op de afdracht loonheffing. De netto korting op de loonheffing bedraagt 3,9% op investeringen tot € 5 miljoen en 1,8% daarboven. Dus als u bijvoorbeeld € 400.000 investeert, hoeft u ruim € 15.000 minder loonheffing af te dragen!


Kwalificerende BIK-investeringen

De BIK-subsidie is van toepassing op investeringen in nieuwe (niet eerder gebruikte) bedrijfsmiddelen: 

 1. waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 is aangegaan;
 2. die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald; en
 3. die binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten van toepassing van de BIK zijn vergelijkbaar met de KIA. De belangrijkste zijn:

 • Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld (ook bij verhuur binnen de groep).
 • Gronden (waaronder de ondergrond van gebouwen).
 • Verplichtingen tegenover personen in de familiesfeer.


Aandachtspunten bij de BIK

 • De BIK kan combineren met andere regelingen, zoals de KIA, EIA, MIA of VAMIL. Dubbel voordeel!
 • De BIK kan vanaf 1 september 2021 worden aangevraagd bij RVO. Per aanvraag moet minimaal € 20.000 zijn geïnvesteerd (en minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel). Met de beschikking die volgt kan de BIK worden benut.
 • De BIK geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschaps-belasting én die loonheffing afdragen. Wilt u investeren in een vastgoed-BV waar geen personeel op de loonlijst staat? Dan kunt u de BIK niet aanvragen. Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden om de BIK toch te benutten!


Advies over de BIK

Om de BIK optimaal te kunnen benutten is het belangrijk om tijdig en vooraf de juiste investeringsroute te bepalen. Uiteraard moet u hierbij ook letten op andere (fiscale) regelingen. Ten slotte zorgen de specifieke regels van de BIK ervoor dat doorlopend geïnventariseerd moet worden of u handelt volgens de BIK-regels. Wij adviseren u hier uiteraard graag bij!

Auteurs: Edwin Toric MSc en Pieter Hoogendijk LLM

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur