De coronacrisis zet de wereld op zijn kop. Vele ondernemers worden hard geraakt en uitgedaagd tot nieuwe initiatieven. Innovatie was nog nooit zo belangrijk en is noodzakelijk voor economische groei. Het verbetert de concurrentiepositie. En dat begint bij de lokale ondernemer. Als gevolg van zijn/haar speur- en ontwikkelingswerk ontstaan nieuwe technologieën en producten. De overheid draagt financieel bij in dat proces met verschillende mogelijkheden, zoals de innovatiebox en vermindering van loonbelasting en inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen is een S&O-verklaring nodig.

Om er voor te zorgen dat de investeringen in Research & Development tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen in 2021. Het totale budget voor speur- en ontwikkelingswerk in 2021 bedraagt daarmee € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen. Een verhoging van ruim 12%! Deze verhoging komt ten goede aan alle speur- en ontwikkelingswerkgebruikers, waarbij met name het innovatieve mkb en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in Research & Development.


Innovatie met S&O-verklaring

Hieronder drie mogelijkheden en daarbij behorende voorwaarden.

  • Vermindering van loonbelasting

Werknemers moeten hiervoor gekwalificeerd speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Dat kan zijn ontwikkeling van fysieke producten of van nieuwe programmatuur. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet een S&O-verklaring worden aangevraagd, met opgave van te besteden speur- en ontwikkelingswerkuren. Voor vermindering vanaf 1 januari 2021 moet de aanvraag uiterlijk 20 december 2020 zijn ingediend. De vermindering bedraagt in 2021 ten opzichte van 2020 als volgt:

      *onderneming minder dan 5 jaar ingeschreven KvK, en max. 3 jaar S&O-subsidie verkregen.

Over de forfaitair berekende waarde van de speur- en ontwikkelingswerkuren tot € 350.000 stijgt het percentage in 2021 dus naar 40% en voor starters zelfs naar 50% in 2021. 

  • Vermindering van inkomstenbelasting

Zelfstandige ondernemers zonder personeel met minimaal 500 speur- en ontwikkelingswerkuren per jaar kunnen een vaste aftrek claimen. Voor 2020 was dit € 12.980 en voor starters was de aftrek in 2020 € 19.474. De aftrekbedragen 2021 zijn nog niet bekend. De aanvraag bij RVO moet voor 30 september 2021 zijn ingediend voor het lopende jaar (2021). Aanvraag kan dus pas weer voor aftrek in 2021.

  • Innovatiebox: vermindering van Vennootschapsbelasting

Naast vermindering van loonbelasting kan een belastingplichtig lichaam (bijv. de bv) vermindering van vennootschapsbelasting realiseren. Dat kan met gebruik van de zogenaamde innovatiebox. Binnen die box zijn voordelen uit activa belast tegen een tarief van maximaal 9% ten opzichte van het toptarief van 25%. De ontwikkeling van die activa moet dan geheel binnen de eigen onderneming hebben plaatsgevonden. Voor toepassing van de innovatiebox is altijd een S&O-verklaring nodig.

Innoveren is voor ondernemers noodzakelijk en wordt daarom gestimuleerd door de overheid. Tijdig en juist gebruik van beschikbare maatregelen levert belastingvoordeel op. Maar zeker zo belangrijk is dat innovatie de ondernemer onderscheidt en de marktpositie versterkt. En dat is in deze hectische tijd bijzonder welkom. Uw adviseur bij Visser & Visser helpt u daar graag bij.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur