Door de coronaperiode gebeurt er veel. Zowel bij werkgever als werknemer roept de situatie mogelijk diverse vragen op. Wat als een werknemer ziek thuis zit door een verkoudheid en wanneer moet een werknemer thuis in quarantaine blijven? In deze blog gaan wij in op veel voorkomende vragen.

In het najaar worden veel mensen ziek: ze hebben verkoudheidsklachten of hebben griep. Maar hoe ga als werkgever hiermee om in deze periode? De klachten komen immers veel overeen met de symptomen van corona. Dat zijn lastige, maar terechte vragen. 

Wat zijn de mogelijkheden bij klachten?

Stel, een werknemer meldt dat hij lichte klachten heeft - verkouden, keelpijn en/of hoofdpijn - maar wel in staat is om te werken. Of de werknemer meldt dat hij in quarantaine moet omdat een gezinslid corona heeft of dat hij zelf op de uitslag van de test wacht, wat dan?

Dan zal er samen gekeken moeten worden naar de mogelijkheden. De werknemer is immers (nog) niet arbeidsongeschikt en zou wel werkzaamheden kunnen verrichten. De eerste mogelijkheid is natuurlijk thuiswerken. Als dit vanuit de aard van het werk niet mogelijk is, kan er gekeken worden of de werknemer andere vervangende werkzaamheden thuis zou kunnen uitvoeren. Mogelijk kan de werknemer een laptop thuis krijgen en lichte administratieve werkzaamheden uitvoeren. Ongeacht of dit lukt, is werkgever verplicht om het loon door te betalen. Immers, het feit dat werknemer thuis moet blijven ligt niet in zijn risicosfeer. En daarmee, helaas, automatisch in de risicosfeer van de werkgever. 

Loon doorbetalen of niet?

Maar wanneer hoeft het loon dan niet te worden doorbetaald en ligt het in de risicosfeer van de werknemer? Dit geldt bijvoorbeeld als een werknemer bewust niet-noodzakelijk afreist naar een risicogebied (code oranje of rood). Indien na terugkomst ziekte ontstaat of de werknemer moet in quarantaine, dan kan worden gesteld dat de werknemer het risico bewust heeft opgezocht en het daardoor in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever is dan niet verplicht om loon door te betalen. Een ander voorbeeld hierbij is dat de werknemer niet naar kantoor wil komen vanwege angst voor besmetting, terwijl werkgever wel alle voorzorgmaatregelen in acht heeft genomen. Ook dan heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. Natuurlijk moeten de omstandigheden goed worden afgewogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die in de thuissituatie een ernstig ziek familielid heeft, waarvoor besmetting een groot risico vormt. In gesprek gaan met de werknemer kan dan een goed alternatief zijn. Wat kan de werknemer hierin doen, bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen, en wat kan de werkgever hierin doen? 

Geen werk meer

En wat als er geen werk meer is voor de werknemer? Ook dan zal het loon moeten worden doorbetaald. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. De werknemer mag zelf bepalen wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Maar, de werkgever mag wel de werknemer stimuleren om de vakantiedagen op te nemen. Wellicht is hierin een kleine uitzondering mogelijk, als schriftelijk is overeengekomen (bij CAO of individueel) dat bovenwettelijke dagen door werkgever kunnen worden vastgesteld. 

Reiskosten

Ten aanzien van reiskosten geldt dat als een werknemer thuiswerkt, het niet verplicht is om reiskostenvergoeding door te betalen. De werkgever mag hierin een uitzondering maken, omdat deze onbelast vergoed mag worden zolang de crisismaatregelen gelden. Het kan zijn dat in de CAO andere afspraken zijn opgenomen over het doorbetalen van de reiskostenvergoeding. De werkgever is dan verplicht om de CAO te volgen.


Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur