In 2020 is voor het derde opvolgende jaar een benchmark onderzoek onder kleine en middelgrote advocatenkantoren uitgevoerd. Dit jaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd door Wolters Kluwer. Dit in tegenstelling tot de stand van de advocatuur die al meer dan 20 jaar door SDU wordt uitgevoerd onder de top 50 advocatenkantoren in Nederland. Het benchmark onderzoek geeft met name inzicht in:

 • de uurtarieven van advocatenkantoren uitgesplitst per rechtsgebied en regio;
 • de groeiverwachting van advocatenkantoren aangaande personeelsbestand, omzet en winst;
 • het geschreven aantal declarabele uren per dag per rechtsgebied;
 • nieuw is het gemiddelde jaarsalaris per partner;
 • de grootste uitdagingen voor de advocatenkantoren;
 • de wijze waarop advocatenkantoren het komende jaar willen groeien.

  Download hier de benchmark advocatuur 2020


Aantal deelnemers

In 2020 waren er 237 advocaten die meegedaan hebben met de enquête. Dat waren er bijna even veel als vorig jaar. Per deelnemend kantoor is echter maximaal één exemplaar meegenomen in de uitslagen om een eerlijk vergelijk te kunnen maken. Ook waren er een aantal niet volledig ingevulde enquêtes die ook niet meetelden. Dit heeft geleid tot 173 bruikbare formulieren (2019: 219). 45% van de deelnemers was een randstadkantoor. 55% werd in het onderzoek aangemerkt als regiokantoor. Vorig jaar waren het juist iets meer randstadkantoren die meededen aan het onderzoek. Verhoudingsgewijs waren er even veel niche en full-servicekantoren als vorig jaar die meededen.

Aantal kantoren

2018

2019

2020

Full-service

81

90

72

Niche

101

126

101

 

182

216

173


Winstgroei verwacht

Opvallend is dat 60% van de kantoren verwacht dat de winst het komende jaar gaat groeien. Dit terwijl de strategie om tot deze winst te komen flink afwijkt ten opzichte van vorig jaar. Zowel randstad- als regiokantoren verwachten:

 • afname groei in aantal fee-earners met 16% ten opzichte van twee jaar geleden;
 • minder grote uitbreiding van klantenportefeuille ten opzichte van vorig jaar;
 • minder toename van declarabele uren ten opzichte van vorig jaar.

Met name randstadkantoren verwachten groei van winst te realiseren door vergroting van efficiency en verlaging van overhead. Dit zal zeker invloed hebben op de winst. Maar de groei van de winst zal voor de meeste kantoren toch juist in toename van het aantal cliënten en aantal declarabele uren moeten zitten. Het is daardoor de vraag hoe duidelijk het ‘winstbegrip’ voor de deelnemers is. Voor een ander jaar is het een tip om een lijstje van begrippen op te nemen bij de vragen en in het onderzoek.

Gemiddeld uurtarief

De gemiddelde uurtarieven van full-servicekantoren nam sterker toe ten opzichte van nichekantoren. In vergelijking met de voorgaande jaren vlakt het uurtarief bij nichekantoren af. Hierdoor wordt de verhouding tussen de twee type kantoren minder groot: 8% vs. 11%.

Gem. uurtarief

2018

2019

2020

 

verschil €

 

verschil %

Fullservice

198

205

213

 

8

 

3,9%

Niche

220

227

229

 

2

 

0,9%

%

11%

11%

8%

 

 

 

 Vergelijking naar aantal fee-earners per kantoor

Net als vorig jaar is een vergelijking gemaakt tussen de groeiverwachting van verschillende kantoren in relatie tot vorig jaar. Verrassend is het overzicht op pagina 8 waar de gemiddelde uurtarieven zijn opgesplitst naar aantal fee-earners per kantoor. Daaruit blijkt dat de gemiddelde uurtarieven met name bij kleine kantoren zijn toegenomen:

 

Gem.uur

 

Gem.uur

 

Gem.uur

 

tarief '18

 

tarief '19

 

tarief '20

20-30

214

 

223

 

224

10-19

230

 

246

 

237

3-9

218

 

225

 

226

1-2

198

 

199

 

209

Ook de groeiverwachting is heel wisselend. Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste kantoren minder groei verwachten dan vorig jaar op het gebied van aantal FTE, fee-earners en juridische medewerkers. Terwijl alle kantoren wel een toename in winst verwachten.
 

Splitsing naar rechtsgebied

Het meest interessant is het overzicht per rechtsgebied waarbij inzicht gegeven wordt over:

 • gemiddeld uurtarief;
 • gemiddeld aantal declarabele uren per dag;
 • gemiddelde dagomzet;
 • bruto jaarsalaris per partners.

Dit maakt het voor kantoren eenvoudig om eigen resultaten naast dit rapport te leggen.
 

Bruto jaarsalaris partners

Nieuw in het rapport is een vergelijking van het bruto jaarsalaris van partners. De uitkomsten fluctueren enorm, waardoor ik mij afvraag of de definitie van het begrip ‘bruto jaarsalaris partner’ duidelijk genoeg geformuleerd is richting de deelnemers aan het onderzoek. Voor een ander jaar is ons advies om de definitie op te nemen van het begrip ‘jaarsalaris partners’.
 

Tot slot

Het is jammer dat in het onderzoek geen overzicht is opgenomen van het aantal deelnemende kantoren, uitgesplitst naar aantal fee-earners. Het lijkt er vooralsnog op dat er van nichekantoren verhoudingsgewijs meer kantoren met één a twee fee-earners meegedaan hebben aan het onderzoek dan van full-servicekantoren. Deze voorzichtige conclusie trek ik uit het feit dat:

 • het gemiddeld jaarsalaris per partner bij nichekantoren fors lager ligt dan bij full-servicekantoren;
 • het gemiddeld aantal declarabele uren per dag wat bij full-servicekantoren juist is afgenomen.

Dat neemt niet weg dat het voor advocatenkantoren nuttig is om eigen cijfers naast dit rapport te leggen en zo na te gaan op welk vlak nog winst te behalen valt. Met de diensten die de branchegroep Advocatuur van Visser & Visser advocatenkantoren biedt, helpen wij uw advocatenkantoor groeien! Voor meer informatie over onze dienstverlening: www.visser-visser.nl/advocatuur

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur