Als uit uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2019 een te betalen bedrag volgt, kan er belastingrente verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Dat is het geval indien u nog geen aangifte over 2019 hebt ingediend of nog geen voorlopige aanslag 2019 hebt aangevraagd of een voorlopige aanslag 2019 hebt aangevraagd, maar voor een te laag bedrag. In dat geval dient u zo snel mogelijk een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen om de belastingrente (gedeeltelijk) te voorkomen. Na de tijdelijke verlaging van de belastingrente tot 0,01% gaat deze namelijk per 1 oktober weer omhoog naar 4%. Tijd voor actie dus!

Ook indien u de aanslag niet kunt betalen is het verstandig om tóch een voorlopige aanslag aan te vragen. Er is namelijk een mogelijkheid tot uitstel van betaling, waarbij de rente wel nog steeds 0,01% bedraagt.

 

Wanneer moet u belastingrente betalen?

De Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag is gedaan. De hoofdregel is dat u belastingrente moet betalen als de Belastingdienst een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het desbetreffende belastingjaar. De periode waarover dus belastingrente wordt berekend (renteperiode) voor het belastingjaar 2019, loopt van 1 juli 2020 tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. De belastingrente wordt vervolgens berekend over het bedrag dat u aan belasting verschuldigd bent. Het rentepercentage voor de inkomstenbelasting bedraagt 4% en voor de vennootschapsbelasting maar liefst 8%.

Verlaging als gevolg van corona

  • In het kader van de coronamaatregelen heeft de Belastingdienst het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente echter weer naar 4% (voor zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting).
  • De rente die de Belastingdienst rekent als een aanslag niet op tijd wordt betaald, ofwel de invorderingsrente, is in het kader van de coronamaatregelen vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%; 

 

Wat moet u doen?

De teller voor de belastingrente begint te lopen vanaf 1 oktober 2020 tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. U dient dus zo snel mogelijk een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen. Hieronder een voorbeeld ter illustratie.

Voorbeeld 1:
Stel u heeft winst gemaakt in 2019 maar heeft nog geen aangifte over 2019 ingediend of de voorlopige aanslag 2019 is te laag vastgesteld. Als u vandaag een voorlopige aanslag 2019 aanvraagt en deze wordt met dagtekening 17 september 2020 opgelegd, dan is de hoofdregel dat belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2020 t/m 29 oktober 2020 (zes weken na dagtekening aanslag). Als gevolg de coronamaatregelen wordt over de periode van 1 juli 2020 t/m 1 oktober 2020 geen belastingrente berekend. Over de periode van 1 oktober 2020 t/m 29 oktober 2020 bent u daarentegen wel weer 4% belastingrente verschuldigd. Dit illustreert dat tijdig actie vereist is.

De invorderingsrente blijft daarentegen tot en met 31 december 2021 0,01%. Bovendien is er tot 1 oktober 2020 nog de mogelijkheid om 3 maanden bijzonder uitstel te vragen (bij eerste uitstel) of om verlenging tot 31 december 2020 te verzoeken (indien u al een eerste uitstel heeft aangevraagd). Na het uitstel volgt een betalingsregeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. U kunt dus profiteren van renteloos betalingsuitstel tot en met 31 december 2021. Hieronder een voorbeeld ter illustratie.

Voorbeeld 2:
Stel dat u zich in de situatie bevindt zoals beschreven in voorbeeld 1 en u kunt de aanslag die op 17 september 2020 is opgelegd niet binnen zes weken betalen. Aangezien de aanslag vóór 1 oktober 2020 is opgelegd kunt u bijzonder uitstel vragen i.v.m. corona of verzoeken om verlenging tot eind 2020 indien u al eerder uitstel heeft gevraagd. Vervolgens kunt u de belastingschuld in 24 termijnen tot en met 31 december 2022 aflossen. Aangezien de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd is naar 0,01% kunt u renteloos uw schuld afbetalen tot en met 31 december 2021.

Heeft u vragen over belastingrente, wilt u een verzoek indienen voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag? Laat het ons weten! Wij helpen u graag verder.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur