Als ondernemer doet u mogelijk zaken met partijen gelegen in één of meerdere andere lidstaten van de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld de kosten van overnachting voor een zakelijk verblijf in Duitsland. De btw op de facturen die u van deze partij(en) ontvangt, wilt u uiteraard graag terugvragen. Op deze facturen staat Duitse btw, welke teruggevraagd wordt bij de Duitse belastingdienst. U kunt de Duitse btw dus niet in uw Nederlandse aangifte omzetbelasting aftrekken. In deze blog vertellen wij u graag meer over het terugvragen van deze buitenlandse btw, en de uiterste datum waarop dit mogelijk is. Hierbij speelt mogelijk ook de Brexit voor u nog een rol.


Voorwaarden

Wilt u voorbelasting terugvragen in een EU-land waar u geen btw-nummer heeft? U kunt in dit geval een teruggaafverzoek doen bij de Nederlandse belastingdienst. Deze zal uw verzoek doorsturen naar de belastingdienst van het betreffende EU-land.

Voor het terugvragen van voorbelasting uit een ander EU-land, gelden een aantal voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U heeft geen btw-registratie in de lidstaat waarin u een teruggaafverzoek wilt doen.
  • U gebruikt de gekochte goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.
  • U doet geen btw-aangiften in het land waar u de btw wilt terugvragen.
  • U maakte in het teruggaaftijdvak géén gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers.
  • Doet u een teruggaafverzoek over een heel kalenderjaar, dan dient een drempel van € 50 te worden overstegen.
  • Doet u een teruggaafverzoek over meer dan één kwartaal, maar minder dan een kalenderjaar, dan dient een drempel van € 400 te worden overstegen.

Het gaat in dit geval specifiek om de gevallen waarin u facturen met buitenlandse btw hebt ontvangen. Voor de aanschaf van goederen gaat het hier vaak om goederen die u in uw fysieke aanwezigheid in het EU-land heeft aangeschaft. Bent u bijvoorbeeld in Duitsland voor een zakenreis en tankt u daar benzine, dan staat op de bon Duitse btw vermeld welke door middel van een teruggaafverzoek kan worden teruggevraagd. Het gaat hier dus niet om goederen die vanuit Nederland besteld worden uit een ander EU-land. Goederen die op afstand worden ingekocht worden immers behandeld als een intracommunautaire verwerving, hetgeen betekent dat Nederlandse btw verschuldigd is. Diensten worden in beginsel belast in het land waar de afnemer gevestigd is. Voor educatieve evenementen zoals cursussen geldt echter dat deze belast zijn in het land waar de dienst wordt afgenomen. De btw op dergelijke diensten dient dus wel middels een teruggaafverzoek te worden teruggevraagd.


Btw-nummer in andere lidstaat

Bent u wel in het bezit van een btw-nummer van de lidstaat waar u de voorbelasting wilt terugvragen, bijvoorbeeld omdat u de drempel voor afstandsverkopen in dit land overstijgt? U moet de buitenlandse btw dan aftrekken in de btw aangifte die u in dat land doet.


Verzoek voor 1 oktober om teruggaaf btw 2019

Voor buitenlandse btw die u in 2019 in rekening is gebracht geldt dat u tot uiterlijk 1 oktober 2020 een teruggaafverzoek kunt indienen. Verzoeken die na deze datum nog worden gedaan, zullen mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling worden genomen. Via het formulier ‘Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit EU-landen’ kunt u eenvoudig de speciaal benodigde inloggegevens aanvragen. Houd er rekening mee dat het tot vier weken kan duren tot u deze gegevens ontvangt. De inloggegevens moeten dus ruim vóór 1 september 2020 worden aangevraagd.


Teruggaafverzoek Britse btw

Ontvangt u in 2020 facturen met Britse btw of heeft u deze ontvangen, dan dient u uiterlijk 31 maart 2021 een teruggaafverzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Deze verkorte termijn vloeit voort uit het Brexit-akkoord. In de periode na 31 december 2020 vervalt namelijk de overgangsperiode van het Verenigd Koninkrijk en zullen de nieuwe afspraken in werking treden. Normaal gesproken dient een dergelijk verzoek uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar volgend op het jaar waarover de btw wordt teruggevraagd te worden ingediend. In verband met de Brexit ligt dat nu anders. Houd deze aangepaste termijn dan ook in de gaten.


Kunnen wij u helpen bij het terugvragen van buitenlandse btw? Neem voor al uw vragen contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur