In onze blog van 23 april 2019 schreven wij over het juiste moment waarop premies voor lijfrenten betaald konden worden, waardoor de mogelijkheid bestond om de betaalde premies in het huidige jaar in het voorgaande kalenderjaar tot aftrek te brengen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de huidige coronacrisis invloed heeft of gaat hebben op de hoogte van uw inkomen in 2020. Dit kan zowel in positieve als negatieve zin zijn. Wat betreft de aftrek van premies voor lijfrenten geldt dat deze het meest tot hun recht komen wanneer zij van een zo hoog mogelijk inkomen worden afgetrokken. In deze blog vertellen wij u graag meer over het voor u zo voordeligst mogelijke moment om premies voor lijfrente te betalen, mocht u dit in 2020 van plan zijn.


Wanneer is terugwenteling van aftrek mogelijk?

Premies voor lijfrenten zijn in beginsel aftrekbaar in het jaar waarin deze zijn betaald. In sommige gevallen kunnen betaalde premies toch in het voorgaande kalenderjaar in aftrek worden gebracht. Voor een uitgebreide uitleg van de situaties waarin terugwenteling van het aftrekmoment mogelijk is, verwijzen wij u graag naar onze eerdere blog van 23 april 2019 over dit onderwerp. In deze blog zullen wij hier daarom slechts kort op ingaan.

Voor bepaalde ondernemers geldt namelijk dat zij premies voor lijfrente toch tot zes maanden voor de premies daadwerkelijk zijn betaald, in aftrek mogen brengen. Dit geldt voor ondernemers die:

  • Een oudedagsreserve omzetten in een lijfrente
  • Een stakingswinst omzetten in een lijfrente

De reden voor deze mogelijkheid tot terugwenteling vindt zijn oorsprong in het feit dat bij dergelijke omzettingen de hoogte van de behaalde winst over het kalenderjaar van belang is. Die winst is meestal niet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar vastgesteld. Wordt een oudedagsreserve bijvoorbeeld omgezet in een lijfrente en worden de premies hiervoor op uiterlijk 30 juni 2020 betaald, dan kunnen deze in 2019 tot aftrek worden gebracht. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen ook premies die na 30 juni 2020 betaald worden nog tot aftrek over het voorgaande kalenderjaar leiden. In de meeste gevallen wordt termijnverlenging echter niet verleend.

In het vervolg van deze blog gaan wij in op de situaties waarin de aftrek van premies voor lijfrenten mogelijk gunstiger is in 2019 en op de situaties waarin aftrek in 2020 juist gunstiger is.

 

Naar verwachting lager inkomen in 2020

Bent u van plan in 2020 een oudedagsreserve of stakingswinst om te zetten in een lijfrente en verwacht u daarnaast een lager inkomen te behalen dan in 2019 het geval was? Wat betreft de aftrek van premies voor lijfrenten betekent dit dat u er goed aan doet deze premies uiterlijk op 30 juni 2020 te betalen. Op deze manier behoudt u de mogelijkheid de betaalde premies af te trekken van uw (hogere) inkomen in 2019. Hierdoor voorkomt u dat deze aftrekpost mogelijk niet optimaal kan worden benut. Bovendien is in 2020 het toptarief lager dan in 2019. Mogelijk is aftrek van de betaalde premies voor lijfrenten ook daardoor voordeliger in 2019 dan in 2020.

 

Naar verwachting hoger inkomen in 2020

De coronacrisis kan er natuurlijk ook voor zorgen dat u als ondernemer juist een hoger inkomen behaalt in 2020 dan in 2019, bijvoorbeeld wanneer u een onderneming drijft die levensmiddelen verkoopt. In dit geval is het mogelijk gunstiger de premies in 2020 tot aftrek te brengen, maar dit is niet zonder meer het geval. Zoals eerder genoemd spelen ook de aangepaste belastingschijven een rol. Een hoger inkomen in 2020 betekent dan ook niet per definitie dat er meer belasting is verschuldigd dan in 2019.    

Vragen over uw situatie? Het meest gunstige moment om de betaalde premies voor lijfrenten in aftrek te brengen is voor iedere situatie verschillend. Graag bieden wij bij het maken van een beoordeling van uw situatie deskundig advies aan. Neem voor al uw vragen hierover contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs. 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur