Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. U heeft recht op de NOW als u gedurende drie maanden last heeft van een omzetverlies van minstens 20%. U kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020 (subsidieperiode) krijgen van maximaal 90%. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Lees hier algemene informatie over de NOW.

Eén van de voorwaarden voor de toepassing van de NOW is dat u de loonsom van januari 2020 zoveel mogelijk gelijk houdt in de maanden maart, april en mei. Doet u dit niet of is uw omzetverlies lager dan verwacht? Dan wordt u gekort op de subsidie. In deze blog ga ik in op hoe deze korting precies werkt. Deze kan namelijk flink nadelig uitpakken. Ik licht dit toe met (versimpelde) voorbeelden en geef daarna enkele praktische tips. Raadpleeg in uw specifieke situatie altijd uw adviseur.


De uitgangssituatie: omzetverlies van 60% en gelijkblijvende loonsom

Stel, u heeft een onderneming welke door de coronacrisis een verwacht omzetverlies lijdt van 60%. Deze onderneming had in de maand januari 2020 een loonsom van € 60.000. In dit geval bedraagt de subsidie € 126.360. Hiervan krijgt u 80% (€ 101.088) direct in drie termijnen uitbetaald van ieder € 33.696. De resterende 20% wordt achteraf betaald of verrekend.Voorbeeld 1: u heeft geen omzetverlies van 60% maar van 40%

Als uw omzetverlies achteraf minder blijkt dan u had verwacht, dan wordt het recht op de subsidie herrekend en moet u het verschil terugbetalen. Dit wordt dan wel eerst verrekend met de resterende 20% die nog niet was uitbetaald. De definitieve subsidie bedraagt dan € 84.240. U moet in dit geval, na aftrek van het nog niet uitbetaalde deel van 20%, een bedrag terugbetalen aan het UWV van € 16.848.Voorbeeld 2: uw omzetverlies blijft 60% maar uw loonsom daalt met € 20.000 naar € 40.000 per maand

Als uw loonsom daalt ten opzichte van de loonsom januari, dan krijgt u een zogenaamde strafkorting op de subsidie. De stelregel is dat met iedere euro waarmee de loonsom in de meetperiode ten opzichte van januari 2020 daalt, de subsidie met € 1,17 daalt. In ons voorbeeld daalt de loonsom per maand t.o.v. januari 2020 met € 20.000. In totaal is er over de 3 maanden dus € 60.000 minder uitbetaald. De strafkorting is in dit geval € 70.200!In dit voorbeeld is de korting op de subsidie dus meer dan het bedrag dat u minder aan loon heeft uitbetaald. De strafkorting werkt hierdoor als een soort boete. Stel dat de subsidie in eerste instantie € 126.360 bedroeg. Dan wordt de subsidie dus verminderd tot € 56.160 en moet u, rekening houdend met het nog niet uitbetaalde deel van 20%, een bedrag terugbetalen aan het UWV van maar liefst € 44.928!


Extra hoge strafkorting bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

In voorbeeld 2 is de loonsom gedaald omdat medewerkers intussen niet meer in dienst zijn, bijvoorbeeld vanwege het niet verlengen van een contract of de arbeidsovereenkomst in onderling overleg (met wederzijds goedvinden) is beëindigd. Hoewel er géén sprake is van een ontslagaanvraag via UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, leiden deze situaties echter toch tot een vorm van strafkorting.

Vraagt u (ook) ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bij het UWV aan? Dan geldt daar een extra hoge strafkorting voor! Stel dat u in de periode maart t/m mei voor een drietal medewerkers ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bij het UWV aanvraagt. Deze drie medewerkers verdienden in januari samen € 10.000. Uw korting op de subsidie bedraagt dan meer dan het vijfvoudige hiervan, namelijk € 52.650 minder subsidie! Overweeg daarom altijd vooraf of de NOW in uw situatie de beste oplossing biedt. Het kan in sommige gevallen een verstandiger keuze zijn om een andere route te kiezen, zeker als de omstandigheden en vooruitzichten daar aanleiding toe geven. In dat kader informeren wij u alvast dat de NOW-regeling wordt verlengd (2.0) en er is sprake dat deze extra strafkorting vanaf juni verdwijnt.


Praktische tips en aandachtspunten

  • Houd de loonsom in de maanden maart, april en mei zoveel mogelijk gelijk aan januari. Dat betreft uiteraard het basissalaris, maar ook het uitbetalen van overuren of verkoopbonussen aan uw personeel. Als u dit niet doet, moet u er rekening mee houden dat de NOW-subsidie wordt verminderd.
  • Pas na afloop van de subsidie wordt uw recht op de definitieve subsidie vastgesteld. Dit kan tot wel meer dan een jaar duren. Inventariseer tijdig of u subsidie moet terugbetalen, dan kunt u hier alvast rekening mee houden in uw cashflowprognose.
  • De NOW kan worden aangevraagd als uw concern minimaal 20% omzetverlies maakt. Is dit niet het geval? In dat geval kunt u de NOW aanvragen voor een enkele werk-bv. Voor deze regeling gelden bijzondere voorwaarden.
  • Vraag uiterlijk 31 mei de NOW-regeling aan. Hierna is dit niet meer mogelijk. Er volgt wel een “tweede ronde”. De details hiervan zijn nog niet duidelijk.Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur