De Staatssecretaris van Financiën heeft in het kader van de coronacrisis met betrekking tot het uitlenen van zorgpersoneel (verzorging en verpleging) goedgekeurd dat die dienstverlening buiten de heffing van btw blijft. Deze goedkeuring heeft een tijdelijk karakter en wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 16 maart 2020 en gaat gelden tot 16 juni 2020. De goedkeuring geldt niet alleen voor terbeschikkingstellingen voor en door zorginstellingen onderling maar ook voor terbeschikkingstellingen door andere ondernemers.

 

Voorwaarden vrijstelling btw uitlenen zorgpersoneel

Voor de vrijstelling van btw gelden de volgende drie voorwaarden:

  1. De goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan zorginstellingen. Om te bepalen welke instellingen daaraan voldoen wordt verwezen naar bijlage B behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, posten b-9, b-12, b-13 en b-23.
  2. De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die daarop betrekking hebben in de administratie vast te leggen.
  3. Als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht moet de vergoeding voor de terbeschikkingstelling beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.

De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de heffing van omzetbelasting blijft, blijft ook buiten beschouwing voor het vaststellen van het recht op aftrek van btw van de uitlener. Bij toepassing van de goedkeuring door andere ondernemers dan zorginstellingen blijft de eventuele
aftrek van btw voor deze ondernemers in stand. Van btw vrijgestelde ondernemers krijgen hierdoor geen (aanvullend) recht op aftrek van btw, noch vermindert toepassing van de goedkeuring hun eventuele recht op aftrek van btw.

 

Medische hulpgoederen en -apparatuur

Met betrekking tot het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur geldt kort samengevat het volgende: Het gratis (om niet) verstrekken van medische hulpgoederen en medische apparatuur aan zorginstellingen of aan huisartsen heeft geen gevolgen voor de heffing of de aftrek van btw bij de ondernemer die deze goederen verstrekt. Voor deze goedkeuring gelden de volgende 4 voorwaarden:

  1. De goedkeuring betreft alleen goederen die worden genoemd in de door Wereld Douaneorganisatie gepubliceerde lijst m.b.t. de uitbraak van het coronavirus.
  2. Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer.
  3. Het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft.
  4. De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Neem voor vragen contact op met onze adviseurs. Zij helpen u graag verder!

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur