De wtv-regeling is teneinde! SZW heeft besloten de wtv in te trekken en géén ontheffingen meer te verlenen. Dit is gisteravond door het kabinet bekend gemaakt vanwege het besluit uitzonderlijke economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en gevolgen voor bedrijven op te vangen. Als onderdeel van het steunpakket komt er een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW): Het Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).

 

Massaal aanvragen

Dat de ingrijpende gezondheidsbesluiten en -adviezen een grote impact op bedrijven van groot tot klein hebben, in alle sectoren, werd deze week direct duidelijk. Massale aanvragen wtv, terwijl de (aanvraag)procedure complex was en aan tal van (administratieve) voorwaarden en vereisten moest worden voldaan. Afgezien nog van het verbruik van WW-rechten van de werknemer en of (voldoende) rechten waren opgebouwd. De regeling was mede hierdoor niet snel genoeg en voor de huidige problematiek volstrekt ongeschikt geworden.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

NOW is het Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Deze nieuwe maatregel van het kabinet wordt zo spoedig mogelijk opengesteld, als vervanger van de wtv. NOW-aanvragen gaan via het UWV; niet via het SZW. Minister Rutte kondigde deze week al aan dat het kabinet alles uit de kast trekt om bedrijven en werknemers te helpen. Daarom staat NOW los van ontheffingen en de WW. Deze tijdelijke noodmaatregel ter overbrugging van werkbehoud biedt zekerheid. Voor vast én flexibel personeel. Door een aanvraag in te dienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot te ontvangen, kunnen werknemers met een vast én flexibel contract worden doorbetaald. Werknemers verbruiken géén WW-rechten. Als werkgever kunt u afhankelijk van uw situatie zelf afspraken maken of werknemers (deels) werk moeten verrichten.

 

Voorwaarden

Als voorwaarden voor NOW geldt dat:

  1. u als werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zal aanvragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  2. tenminste 20% omzetdaling (vanaf 1 maart jl.) wordt verwacht.

Zodra NOW kan worden aangevraagd of zodra er meer bekend is, volgt informatie. Vragen kunt u (bij voorkeur) stellen via onderstaand formulier of via now@visser-visser.nl. Wij houden u op de hoogte!

{{ errors.first("field_76") }}
{{ errors.first("field_77") }}
{{ errors.first("field_78") }}
{{ errors.first("field_79") }}
{{ errors.first("field_80") }}
{{ errors.first("field_81") }}
{{ errors.first("privacy") }}

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur