Buitenlandse dienstverrichters (werkgevers) uit landen binnen de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken, krijgen vanaf 1 maart 2020 te maken met een nieuwe meldingsplicht.1 

Als de buitenlandse dienstverrichter niet of onjuist voldoet aan deze nieuwe meldingsplicht of een aantal administratieve verplichtingen, riskeert hij een boete. Het boetebeleid hiervoor is opgenomen in de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020.2 


Boetebeleid

Uit deze nieuwe beleidsregel volgt bijvoorbeeld dat het niet tijdig voldoen aan de nieuwe meldingsplicht kan resulteren in een boete van € 1.500 als de dienstverrichter minder 10 werknemers detacheert naar Nederland. Hoe meer gedetacheerde werknemers, hoe hoger de boete. Voor 20 of meer gedetacheerde werknemers bedraagt het boetebedrag € 4.500, als de buitenlandse werkgever uit de EER of Zwitserland niet of onjuist voldoet aan de meldingsplicht vóórdat de werkzaamheden in Nederland beginnen. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Ook buitenlandse zelfstandigen die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren moeten voldoen aan de nieuwe meldingsplicht en de nodige administratieve verplichtingen. Bij overtreding gelden voor hen andere boetebedragen.

De nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 februari 2020 en treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.De melding kan via het online meldloket worden gedaan: https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/.

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0038587/2018-11-06

 

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur