Heeft u in 2019 een schenking ontvangen? Dat is mooi meegenomen. Maar hoe zit het ook alweer met de schenkbelasting? Moet u belasting betalen over deze schenking of is de schenking vrijgesteld? Moet u aangifte doen over deze schenking? En zo ja, binnen welke termijn moet dit gebeuren? Allerlei vragen kunnen boven komen bij een ontvangen schenking. De antwoorden op deze vragen kunnen per situatie erg verschillen. Daarom hieronder een aantal situaties in beeld.


Vrijstellingen

 
Ouders aan kinderen

Het goede nieuws is dat voor schenkingen van ouders aan kinderen jaarlijks een vrijstelling van toepassing is. Voor het jaar 2019 bedraagt deze vrijstelling € 5.428. Als de schenking onder dit bedrag blijft, hoeft er geen belasting betaald te worden.

Ouders mogen ook eenmalig een vrijgestelde schenking doen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar van € 26.040. Deze vrijgestelde schenking kan onder voorwaarden verhoogd worden tot € 54.246 indien deze schenking bedoeld is voor een dure studie (kosten van de studie tenminste € 20.000 per jaar).

Ook kan de eenmalige vrijgestelde schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar onder voorwaarden verhoogd worden tot € 102.010 indien deze bedoeld is voor de eigen woning.

Andere schenkingen

Ook voor schenkingen die u van andere personen dan uw ouders ontvangen heeft, geldt een jaarlijkse vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt in 2019 € 2.173. Deze vrijstelling kan eenmalig verhoogd worden tot € 102.010 indien de schenking gedaan wordt aan een persoon tussen de 18 en 40 jaar indien de schenking bedoeld is voor de eigen woning.

Voor de verhoogde eenmalige vrijstellingen moet wel een beroep op deze vrijstelling gedaan worden in de aangifte schenkbelasting.

De vrijgestelde schenking voor de eigen woning mag onder voorwaarden gespreid worden over 3 aaneengesloten jaren. Indien de vrijstelling dus niet helemaal benut wordt in 2019, kan deze aangevuld worden in 2020 en 2021.


Schenkbelasting

Als de schenking die u ontvangen heeft in 2019 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, zult u schenkbelasting moeten betalen. Dit geldt alleen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Over een ontvangen schenking van uw ouders betaalt u tot € 124.727 10% schenkbelasting. Over het meerdere betaalt u 20%. Een schenking aan kleinkinderen of achterkleinkinderen is belast tegen 18% over € 124.727 en tegen 36% over het meerdere.
Mocht u een schenking van een ander persoon (bijv. een oom of tante, vriend of vriendin) ontvangen hebben die boven de vrijstelling uitkomt, dan betaalt u 30% over € 124.727. Over het meerdere betaalt u 40%.


Wie betaalt?

Wie moet de schenkbelasting betalen: degene die de schenking ontvangen heeft of degene die schenkt? In principe moet degene die een schenking ontvangen heeft, schenkbelasting betalen. Alleen indien afgesproken is dat de schenking vrij van recht is, betaalt de schenker de schenkbelasting. Indien de schenker de schenkbelasting betaalt, moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de schenkbelasting berekend wordt over het brutobedrag, dus het bedrag van de schenking plus de verschuldigde schenkbelasting.


Aangifte schenkbelasting

Wanneer moet de aangifte ingediend worden? De aangifte over schenkingen moet gedaan zijn binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking ontvangen is. Dit betekent dus dat voor alle belaste schenkingen en schenkingen waar een beroep gedaan wordt op een verhoogde vrijstelling in 2019 de aangifte voor 1 maart 2020 ingediend moet zijn.

U hebt dus nog de tijd tot 1 maart 2020 voor het doen van uw aangifte schenkbelasting 2020!

Heeft u in 2019 een schenking ontvangen en mocht u vragen hebben over uw aangifte schenkbelasting, neem gerust contact op met uw contactpersoon bij Visser & Visser Belastingadviseurs.


Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur