Internationalisering

Grip op uw buitenlandse 
activiteiten

Internationalisering

In de huidige tijd is internationalisering geen trend, maar een feit dat niet meer is weg te denken uit de bedrijfsvoering. Dit gaat vaak verder dan het afsluiten van contracten met buitenlandse leveranciers en opdrachtgevers. Het leidt geregeld tot het oprichten van of deelnemen in buitenlandse entiteiten. Internationalisering heeft voor uw accountancy diensten een aparte aanpak nodig. Die vindt u bij Visser & Visser.

 

Aansturen buitenlandse accountants

Als in uw te controleren jaarrekening buitenlandse entiteiten zijn opgenomen, dan vormen wij als groepsaccountant over die betreffende entiteiten ook een mening. De omvang van de entiteit en de kans op fouten in de financiële informatie daarvan bepalen de diepgang van onze controlewerkzaamheden. Daarbij kunnen wij voor u de buitenlandse accountants aansturen. En reviewen op afstand of ter plaatse hun werkzaamheden. U heeft vast attentiepunten voor de controle. Daaraan besteden we uiteraard ook aandacht. Ook het toezien op een juiste verwerking van de verschillen tussen nationale verslaggevingseisen nemen wij graag voor onze rekening.

 

Grip in het buitenland

Ook op het gebied van globalisering gaan we verder. Voor u als ondernemer is het misschien een uitdaging om grip te houden op de buitenlandse activiteiten. Wij helpen u graag met praktische adviezen en oplossingen om de financiële en operationele beheersing van uw activiteiten op afstand effectief vorm te geven.

Onze specialisten

“ Developing without borders is my practice ”

Wilbert Snoei RA MSc. Accountant

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie