Nieuws

Jan Hoek in Ondernemersmagazine GO! over ‘Grip op uw zorgkosten’


Geplaatst op 19 juli 2017

‘Heeft u inzicht in uw wensen en mogelijkheden als het gaat om zorg? En met welke kosten moet u rekening houden om de gewenste zorg in de toekomst te kunnen be­kostigen? In deze column geeft Jan meer inzicht in uw situatie door 6 vragen over zorg te stellen.’

Jan: ‘Samen proberen wij de zorgkosten zo goed mogelijk in kaart te brengen en houden daarbij rekening met de ver­schillende soorten van zorg, zoals de WMO (Wet Maatschappelijke Onder­steuning, uitgevoerd door de gemeen­te), Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZvW (Zorgverzekeringswet) en/of eigen bij­dragen.’

Lees hier het hele artikel.

Terug naar overzicht