Blog

Twee tips voor taakdelegatie in de mondzorg

Jan Hoek AA

Geplaatst op 13 juni 2016
Door: Jan Hoek AA

Taakdelegatie in de zorg is een fenomeen dat dateert uit de jaren zestig.Het begon op kleine schaal bij huisartsen. De huisarts delegeerde medisch-technische handelingen en administratieve taken aan de praktijkassistente. In de loop der jaren is dit delegeren langzaam gegroeid. Tandartspraktijken gaan ook op grote schaal te maken krijgen met taakdelegatie. Lees in dit blog over deze ontwikkeling.

In 1999 deed de praktijkondersteuner op HBO-niveau (POH) haar intrede in de huisartsenzorg. Door dit feit heeft de taakdelegatie bij huisartsen een hoge vlucht genomen. In Nederland zijn meer dan 10.000 praktijkassistentes werkzaam bij huisartsen en de meerderheid van de huisartsenpraktijken heeft één of meerdere praktijkondersteuners (POH) in dienst.

Taakdelegatie in de GGZ


Recenter is de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) gevolgd. De GGZ kent hoofdbehandelaars en medebehandelaars. De huisarts delegeert taken aan een POH-GGZ. Het doel van deze ontwikkelingen is dat zorg geboden wordt door de hulpverlener die daartoe het best geëquipeerd is en die de zorg het meest doelmatig kan bieden. Ook de betaalbaarheid van de zorg speelt een rol.

Taakdelegatie in de mondzorg


De volgende groep die hier op grotere schaal mee te maken zal krijgen zijn de tandartspraktijken. Hierbij een citaat van Marleen Jansen, sectormanager Gezondheidszorg MKB en Innovatie bij Rabobank Nederland: 'Minister Schippers wil dat mondhygiënisten een zelfstandige bevoegdheid krijgen voor het boren van kleine gaatjes, verdoven en het maken van röntgenfoto's, mits ze daarvoor zijn opgeleid.'

Het voorstel van de minister komt niet uit de lucht vallen. Wie de brancheontwikkelingen volgt, kan haar oproep verklaren. Het aantal tandartsen neemt af, de vraag neemt toe (vergrijzing, meer complexe mondzorg) en het aantal mondhygiënisten neemt toe.

Tips voor taakdelegatie in de mondzorg


Er zijn praktijken die al veel hebben gedaan aan taakdelegatie. Dit betreft de wat grotere praktijken. Er zijn binnen een praktijk één of meerdere tandartsen, één of meerdere mondhygiënisten en een aantal assistentes.

Tip 1:  Probeer de ideale mix te vinden. Let daarbij op de omgeving: is er sprake van een groeiregio of juist een krimpregio, vergrijzing in uw regio of juist verjonging, zitten uw concurrenten dichtbij of juist wat verder weg, enz.

Duidelijk is dat de traditionele solopraktijken (meestal één tandarts met één assistente) het moeilijk zullen krijgen. Met een trouw cliëntenbestand zal het nog wel even vol te houden zijn, maar de verkoopbaarheid van een dergelijke praktijk zal lastiger worden.

Tip 2: Probeer aan te sluiten bij de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Zoek de samenwerking met een mondhygiëniste, of misschien wel met je concurrent in het volgende dorp. Samen kun je de optimale mix van een tandartspraktijk realiseren. Ook biedt het de mogelijkheid om jezelf te specialiseren. Denk hierbij aan ouderenzorg, orthodontische zorg of cosmetische behandelingen.

Deelname aan een gezondheidscentrum. Wilt u weten hoe u de mogelijkheden in kaart kunt brengen? Kijk dan hier.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie