Blog

Vier mogelijkheden bij de financiering van een bedrijfsopvolging

Geplaatst op 10 maart 2016
Bij een bedrijfsopvolging in familieverband is het zinvol om van te voren goed na te gaan welke financieringsmogelijkheden uw opvolger heeft: Financiert de bank of een derde partij? Of financiert u zelf? In deze tijd is het geen vanzelfsprekendheid meer dat de bank financiert. Banken stellen zwaardere eisen aan de financiering dan in de jaren vóór de kredietcrisis en houden vaak de hand op de knip. U zult dus goed moeten meedenken met uw opvolger over de financiering. In dit blog leest u hoe u de financiering van een bedrijfsopvolging kunt regelen.

Er zijn vier mogelijkheden om een opvolger van uw bedrijf te helpen

1. Geleidelijke bedrijfsoverdracht (ingroeiregeling)

Uw opvolger neemt een deel van de onderneming over en wendt de daaruit te verkrijgen netto-winsten aan om u verder uit te kopen. Bij ondernemingen die worden gedreven in privé (eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma) is het gebruikelijk om geleidelijk in te groeien in de onderneming. De opvolger neemt de eerste jaren genoegen met een lager winstaandeel dan je zou verwachten om geleidelijk een hoger winstaandeel in de onderneming te verkrijgen. Bij een dergelijke regeling dient vooraf een goede zakelijke berekening gemaakt te worden van de financiering van de verschuiving in winstpercentages. Als de winst later hoger of lager is dan verwacht ten tijde van het sluiten van de overeenkomst kan het zijn dat de opvolger méér respectievelijk minder betaalt dan aanvankelijk was verwacht. Het is daarom raadzaam om in het contract een maximum en een minimum op te nemen. Als nog niet is voorzien in een volledige overdracht dan is het raadzaam om alvast na te denken over de vormgeving van de overdracht van het resterende deel. Daarbij kan worden gedacht aan een overdracht zonder belastingheffing, waarbij de koopsom wordt verminderd met de door te schuiven fiscale claim.

2. Overdracht tegen schuldigerkenning

U financiert de overname met een lening. Een zakelijke rente, een duidelijk aflossingsschema en zekerheden voorkomen discussies met de belastingdienst. Nadeel van deze variant is dat u indirect nog steeds een ondernemingsrisico loopt. Er bestaat een risico dat uw opvolger op een gegeven moment niet in staat is om de schuld af te lossen als de onderneming slechter gaat draaien. Aandachtspunt voor de koper is het nagaan of de rente in de voorgenomen overnamestructuur fiscaal aftrekbaar is. de financiering van een bedrijfsopvolging

3. Cumulatief preferente aandelen

Bij een bedrijfsopvolging in de B.V. sfeer kan ervoor worden gekozen om uw huidige aandelen om te zetten in zogenoemde cumulatief preferente aandelen of letteraandelen, terwijl aan uw opvolger nieuwe gewone aandelen in de B.V. worden uitgegeven die relatief goedkoop kunnen worden gekocht. De huidige waarde van uw aandelen wordt als het ware bevroren. U stelt dat kapitaal ter beschikking aan de onderneming tegen een zakelijk, vast percentage van die vastgestelde waarde (jaarlijks dividend met preferentie op de gewone aandelen). De laatste jaren is deze variant minder populair geworden omdat de belastingdienst vaak een dusdanig hoog vast rendement eist op de cumulatief preferente aandelen waardoor uw opvolger veel minder overhoudt om u uit te kopen. De gedachte daarbij is dat u dezelfde netto beloning zou moeten hebben als vóór de bedrijfsoverdracht. Het is de vraag of dat altijd reëel is. Dit pakt nog negatiever uit als winsten lager zijn dan was voorzien ten tijde van de overdracht.

4. Schenking (BOF)

Bij een overdracht aan uw kind moet u zeker nadenken over de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Als de bovengenoemde financieringsmogelijkheden ontoereikend zijn, dan kan het zijn dat u een deel van de onderneming moet schenken aan uw opvolger. Wilt u weten welke stappen u moet nemen voor een goede bedrijfsopvolging? Download dan het kennisdocument.
bedrijfsopvolging-in-6-stappen

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie