Blog

De belangrijkste voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 10 maart 2016
Door: mr. Sjoerd van der DraaiAls u een deel van uw onderneming wenst te schenken aan uw opvolger (kind) dan kan dat tot op zekere hoogte zonder dat uw kind schenkbelasting hierover is verschuldigd. Deze regeling kent een 100% voorwaardelijke vrijstelling voor het ondernemingsvermogen tot een totale waarde van de onderneming van € 1.060.298 (cijfer 2016). Daarboven geldt een vrijstelling van 83%. In dit blog leest u hoe u de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kunt benutten. 

Enkele voorwaarden voor deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) zijn:


- Er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen;
- u moet de onderneming tenminste vijf jaar hebben gedreven vóór de schenking;
- uw opvolger moet tenminste drie jaar in dienst zijn geweest bij de onderneming en de onderneming tenminste vijf jaar voortzetten.

De vrijstelling wordt berekend over het ondernemingsvermogen. Over beleggingsvermogen (denk aan de overtollige liquiditeiten) is in beginsel 10% respectievelijk 20% schenkbelasting verschuldigd. Er is wel een franchise voor beleggingsvermogen: 5% van het ondernemingsvermogen mag aan beleggingsvermogen worden mee geschonken zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Vastgoed B.V. | Pensioen B.V. | Kasgeld B.V.


Na de bedrijfsopvolging houdt u doorgaans een B.V. over met daarin bijvoorbeeld het bedrijfspand dat u verhuurt aan de volledig overgedragen werkmaatschappij, de ontvangen koopsom en/of pensioen- en stamrechtverplichtingen. U moet er dan rekening mee houden dat bij uw overlijden in beginsel over de volledige waarde van die achtergebleven B.V. erfbelasting is verschuldigd. U kunt dat deels voorkomen door een belang van tenminste 5% aan te houden in de overgedragen werkmaatschappij. Het indirecte belang in die werkmaatschappij en het bedrijfspand kunnen dan als ondernemingsvermogen voor de erfbelasting kwalificeren.
Als de Vastgoed-B.V. onroerende zaken verhuurt aan derden kan het vermogen van de B.V. onder voorwaarden mogelijk als ondernemingsvermogen worden gekwalificeerd als er sprake is van bedrijfsmatige exploitatie van het onroerend goed waarbij rendementen worden behaald die normaal vermogensbeheer te boven gaan.

Inkomstenbelasting


Voor de inkomstenbelasting geldt een soortgelijke regeling bij schenking van een onderneming. In beginsel bent u als overdrager 25% aanmerkelijk heffing verschuldigd over de in privé gehouden en overgedragen aandelen. Door de opvolger tijdig bij de onderneming te betrekken kunt u onder voorwaarden aandelen in de onderneming schenken zonder fiscale afrekening voor de inkomstenbelasting. De fiscale claim kan dan in mindering worden gebracht op de koopsom en kan worden doorgeschoven naar de opvolger.

Ondernemerstestament


Omdat met de bedrijfsopvolging tijd gemoeid is, is het raadzaam om een ondernemerstestament op te stellen. U kunt daarbij bijvoorbeeld reeds uw beoogde opvolger aanwijzen als degene die de onderneming verkrijgt bij overlijden vóór afronding van de bedrijfsoverdracht. Daarbij kunnen er spanningen ontstaan met eventuele andere kinderen als de beoogde opvolger de gehele onderneming verkrijgt en de andere kinderen het resterende, veel kleinere vermogen.

U kunt in het testament opnemen dat de opvolger voor het bedrag van de overbedeling een schuld krijgt aan de nalatenschap om de (eventuele) andere kinderen niet achter te stellen. Bedenk daarbij wel dat de vrijgestelde verkrijging van de opvolger dan kleiner is, terwijl de andere kinderen een met erfbelasting belaste onderbedelingsvordering verkrijgen. De BOF wordt dan niet optimaal benut.

Wilt u meer weten over welke stappen u moet nemen voor een goede bedrijfsopvolging? Download dan het kennisdocument.


bedrijfsopvolging-in-6-stappen

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie