Blog

Fiscale gevolgen bij bedrijfsopvolging. Waar houdt u rekening mee?

Geplaatst op 10 maart 2016
Er zijn behoorlijk wat fiscale en juridische aandachtspunten bij een bedrijfsopvolging. In dit blog leest u met welke fiscale gevolgen bij bedrijfsopvolging u rekening mee moet houden.

Wat zijn de fiscale gevolgen bij bedrijfsopvolging?

  •  Als u in privé gehouden aandelen overdraagt, dan bent u in beginsel 25% inkomstenbelasting verschuldigd over het verschil tussen de verkoopprijs en het destijds door u hiervoor opgeofferde bedrag.
  • Als hetgeen door de B.V. wordt overgedragen niet is ondergebracht in een afzonderlijke werkmaatschappij en/of tussenholding, zal er in beginsel 20% / 25% vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over de overgedragen goodwill en stille reserves.
  • In geval van de overdracht van een in privé gedreven onderneming geldt dat u in beginsel inkomstenbelasting verschuldigd bent tegen het progressieve tarief (52%) over het verschil tussen de verkoopwaarde en de fiscale boekwaarde.
  • Als er een bedrijfspand wordt overgedragen is uw opvolger in beginsel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economische verkeer van het onroerend goed.

Pas eventueel uw bedrijfsstructuur aan

Het is raadzaam om kritisch te kijken naar de huidige bedrijfsstructuur. Door tijdig actie te ondernemen kunt u bij bedrijfsopvolging inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting/erfbelasting en overdrachtsbelasting besparen. Daarvoor is het noodzakelijk om tijdig de over te dragen onderneming af te zonderen in een afzonderlijke werkmaatschappij respectievelijk tussenholding B.V. en/of uw beoogde opvolger reeds in een vroeg stadium bij uw onderneming te betrekken.

Beroep op vrijstellingen

Houdt u er rekening mee dat dat proces 3 tot 6 jaar duurt als u fiscale afrekening zoveel mogelijk wenst te voorkomen. Uw adviseur zal adviseren over de te nemen stappen en daarbij letten op de juiste vormgeving (aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing, verkoop, ingroeiregeling, schenking etcetera). Daarbij zal hij een beroep op de nodige vrijstellingen voor u moeten doen en wellicht in overleg moeten treden met de belastingdienst. De notaris vervult bij de juridische vormgeving een spilfunctie. Het (fiscaal) voorsorteren brengt juridische stappen met zich mee. Denk daarbij ook aan het ondernemerstestament. Schakel daarom ook tijdig de notaris in zodat deze vanaf het begin bij het overnametraject wordt betrokken. Wilt u meer weten over welke stappen u moet nemen voor een goede bedrijfsopvolging? Download dan het kennisdocument.
bedrijfsopvolging-in-6-stappen

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie