Blog

Hoe bepaalt u de waarde van een onderneming bij uw bedrijfsoverdracht?

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 10 maart 2016
Door: mr. Sjoerd van der Draai

Bij uw bedrijfsopvolging is het belangrijk om de waarde van een onderneming goed vast te stellen. Het is van belang dat u uzelf niet tekort doet. Als de onderneming uw pensioen is, dan moet de verkoopopbrengst niet te laag zijn. In dit blog leest u hoe de waarde van onderneming kunt bepalen.


Wat is de waarde van uw bedrijf?


Bedrijfsopvolging in de familie


Bij een opvolging binnen familieverband is een goede waardering daarnaast nog extra van belang omdat de belastingdienst en soms uw andere familieleden kritisch meekijken. U wenst uw opvolger-kind voldoende financiële armslag te geven om de zaak goed voort te kunnen zetten, maar uw andere kinderen wilt u doorgaans ook niet achterstellen.

Verschillende waarderingsmogelijkheden voor bepalen waarde van uw bedrijf


Er zijn verschillende waarderingsmethoden die in de praktijk worden gebruikt. De belastingdienst gaat vaak akkoord met de zichtbaar intrinsieke waarde (de waarde zoals deze uit de jaarrekening volgt) verhoogd met goodwill en stille reserves. De goodwill wordt veelal bepaald door een gewogen gemiddelde te nemen van de genormaliseerde winsten van de afgelopen drie jaren. Daarbij wordt verondersteld dat een recenter jaar zwaarder telt dan het jaar daarvoor. Die uitkomst wordt gecorrigeerd met een veronderstelde rente op het geïnvesteerde kapitaal en uw arbeidsbeloning (indien deze niet reeds in mindering is gebracht op de winst).

Winstcapaciteit


Winstcapaciteit die gekoppeld is aan uw persoon zal buiten beschouwing moeten worden gelaten als u niet werkzaam blijft in de onderneming na de overdracht (bijvoorbeeld als adviseur of mentor voor een periode van 3 jaar). Het resultaat wordt vermenigvuldigd met een zogenoemde kapitalisatiefactor. Die factor moet een goede indicatie zijn van de duurzaamheid van de overwinst in de branche. Voor de stille reserves (denk met name aan onroerend goed) zal veelal een taxatie nodig zijn.

Discounted cashflow methode (DCF)


Een alternatieve waarderingsmethode, de discounted cashflow (DCF) methode is een methode die kijkt naar de toekomstige kasstromen. Deze methode is wellicht meer objectief dan bovengenoemde methode omdat deze uitgaat van objectieve kasstromen, maar vergt wat meer inspanning. Afstemming met de belastingdienst is een must als u een discussie achteraf wenst uit te sluiten.

Wilt u meer weten over welke stappen u moet nemen voor een goede bedrijfsopvolging? Download dan het kennisdocument.

bedrijfsopvolging-in-6-stappen

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie