Blog

Tikkende tijdbom in uw onderneming?

Geplaatst op 30 maart 2015
Door: drs. Marcel van de Grift

Tikkende tijdbom in uw ondernemingNederland kent mogelijk 20.000 (sommigen denken zelfs 70.000) bedrijven die geen premie betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf), terwijl ze daar wél toe verplicht zijn. Op die bedrijven wordt jacht gemaakt. En niet alleen door hardwerkende buitendienstmedewerkers van de Bpf?en. Speciale advocatenteams worden ingeschakeld om tegenstribbelende werkgevers het Bpf in te slepen en over jaren terug nog premies te innen: een tikkende tijdbom?Wat is er fout gegaan!? In het verleden zijn veel pensioenregelingen afgesproken zonder te beoordelen of er eventueel sprake is van een verplichtgesteld Bpf. Het komt ook regelmatig voor dat 10 jaar geleden een bedrijf niet onder een verplichtstelling viel, maar door een wijziging van de bedrijfsactiviteiten (door wijziging van bedrijfsstrategie of door een overname) inmiddels wel een verplichtgesteld Bpf van toepassing is. De wijze waarop verplichtgestelde Bpf?en de werkingssfeer toetsen is per fonds verschillend. De ene toetst op het aantal werknemers in loondienst, de ander op de omzet en weer een ander op het aantal personen dat werkzaam is voor etc. Als werkgever heb je geen keuze om wel of niet te kiezen voor een verplichtgestelde Bpf. Hang je er onder, dan is dat van rechtswege en is een werkgever verplicht om premies af te dragen aan het fonds en kunnen de werknemers een beroep doen op het fonds om pensioen op te bouwen via het fonds.


Stel dat u als werkgever niet bent aangesloten, terwijl dat op grond van de bedrijfsactiviteiten wel zou moeten. Welke gevolgen kunnen er dan optreden?


Een fonds kan met terugwerkende kracht premies vorderen, vanaf het moment dat de werkgever onder de werkingssfeer van het fonds hangt. Het fonds kan eventueel tot 20 jaar teruggaan! Stel dat het gaat over 15 werknemers over een periode van 5 jaar met een gemiddelde jaarpremie van ? 3.000, dan spreken we over een totaalbedrag van ? 225.000! En daarvoor kunnen bestuurders van ondernemingen ook nog eens persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als er een contract bij de verzekeraar loopt, dan moet dat vervolgens worden beëindigd, terwijl die op het standpunt zal staan dat de uitvoeringsovereenkomst niet kan worden beëindigd. Dat vergt intensief overleg met de verzekeraar.


Omdat veel verplichtgestelde bpf?en een zwakke dekkingsgraad hebben, worden zij aangemoedigd ? mede door de toezichthouder ? achter klanten aan te gaan die onder de werkingssfeer van het pensioenfonds horen, maar nog niet zijn ontdekt. Er zijn signalen bekend van buitendienstmedewerkers die in opdracht van die pensioenfondsen zelfs posten bij bedrijven om na te gaan of zij wel/niet onder de verplichtstelling vallen.


Hoe kan ik nagaan of een Bpf op mijn bedrijf van toepassing is? Er zijn behoorlijk veel (circa 60) verplichtgestelde Bpf?en en een verplichtstellingsbeschikking lezen en doorgronden is complex. Het verdient dan ook altijd aanbeveling ? zeker ook gelet op de grote financiële belangen ? een Bpf-scan te laten uitvoeren door een daartoe deskundige pensioenadviseur. Uit die scan zal blijken of en zo ja, welk(e) Bpf(?en) mogelijk van toepassing is(zijn). Vervolgens kan worden geanticipeerd en eventuele schade zoveel mogelijk worden beperkt. Een onafhankelijke pensioenadviseur kan u bij dit proces het beste begeleiden. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld ook dat er verplichtgestelde bpf?en zijn die onterecht werkgevers hebben aangeschreven om aangesloten te worden bij het pensioenfonds. Regeren is vooruitzien. Laat die tikkende tijdbom ontmantelen!


Marcel van de Grift, senior pensioenadviseur bij Retira Pensioenadviseurs

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie