Blog

Duurzaam ondernemen: wanneer bent u btw-ondernemer?

Geplaatst op 27 december 2017
Door: Drs. Stefan van der Toorn

Duurzaam(heid). U kent de term vast wel. U kunt de verwarming een graadje lager zetten en een trui aantrekken of zonnepanelen plaatsen. Dit zijn twee voorbeelden van duurzaamheid. In de omzetbelasting heeft het begrip ‘duurzaam’ echter een eigen betekenis.

Duurzaam ondernemen en omzetbelasting

Als u zelfstandig een economische activiteit verricht, dan bent u ondernemer voor de btw. Wanneer u probeert om uit uw activiteiten duurzaam opbrengsten te verkrijgen, wordt dat als een economische activiteit aangemerkt. Dit kan al het geval zijn als u regelmatig op internet zaken via Marktplaats of Amazon verkoopt of via Airbnb uw huis ter beschikking stelt. De vragen die bij een economische activiteit centraal staan, zijn:
 1. Wanneer hebt u een duurzaam streven naar opbrengst? (het behalen van winst is hierbij niet relevant)
 2. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Wanneer heeft u een duurzaam streven?

Het is niet altijd eenvoudig om aan te geven of er sprake is van een duurzaam streven naar opbrengst. Hiervoor dient naar alle omstandigheden van het geval gekeken te worden. Als u slechts incidenteel een handeling verricht, dan zult u in principe niet aangemerkt worden als ondernemer voor de btw. Het organiseren van bijvoorbeeld één publieksavond door een stichting waar 900 toegangskaarten voor worden verkocht, wordt niet als duurzaam gezien. Dit ondanks dat er een misschien een maandenlange voorbereiding aan vooraf is gegaan. Dit blijkt uit de jurisprudentie.

Verschil hobby en ondernemersactiviteiten

Uit deze rechtspraak blijkt verder een onderscheid te zijn tussen enerzijds activiteiten die in de hobbysfeer plaatsvinden en anderzijds ondernemersactiviteiten. Zo wordt het voor korte perioden verhuren van plezierjachten om de kosten te dekken voor een hobby - namelijk het opknappen van afgetakelde jachten - niet als een duurzame deelname aan het economische verkeer aangemerkt. Aan de andere kant heeft het onlineverkopen van meer dan 1.200 goederen in een tijdsbestek van circa vijf jaar wel een duurzaam karakter.
Lees ook: Hoe krijg ik als particulier de btw terug van mijn zonnepanelen?

Duurzame opbrengsten

Maar wanneer een zaak naar haar aard zowel voor economische doeleinden als voor privédoeleinden kan worden gebruikt, moeten alle exploitatieomstandigheden onderzocht worden. Bepaald moet worden of zij daadwerkelijk wordt gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat hiervoor gekeken dient te worden naar omstandigheden als:
 • de werkelijke duur van de verhuur;
 • de omvang van de clientèle en
 • het bedrag van de opbrengsten.

Zelfstandig handelen

Bent u actief op een online platform zoals Marktplaats, Airbnb, Amazon en dergelijke, waarbij u tegen vergoeding diensten of goederen aanbiedt? Dan handelt u zelfstandig. Dit ondanks dat u enigszins afhankelijk bent van het online platform en u deelneemt aan het economische verkeer. Bovendien bent u wellicht duurzaam actief, aangezien u via een online platform een zeer omvangrijke groep klanten bereikt en u doorgaans probeert opbrengsten uit te verkrijgen. Van het duurzame karakter hoeft echter geen sprake te zijn wanneer u slechts voor een aanwijsbare korte periode economische activiteiten streeft te verrichten.
Kortom, het duurzaam streven houdt in dat u regelmatig deel moet nemen aan het economische verkeer. Regelmatig wil overigens niet zeggen dat prestaties over een lange tijd moeten worden verricht.

Wat zijn de gevolgen van het btw-ondernemerschap?

Als u zelfstandig een economische activiteit verricht, waarbij u duurzaam streeft naar opbrengst, dan bent u ondernemer voor de btw. Dit heeft enkele gevolgen voor u. Een particulier die voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, moet rekening houden met:
 • de registratieplicht als btw-ondernemer bij de Belastingdienst;
 • het in rekening brengen van btw over de niet vrijgestelde prestaties die hij verricht;
 • het periodiek indienen van een btw-aangifte en
 • het voeren van een duidelijke administratie die voldoet aan de wettelijke vereisten.
Voor de btw-ondernemer staan hier echter ook kostenverlagende zaken tegenover, zoals:
 • het recht op aftrek van btw (voorbelasting) op de kosten die worden gemaakt in het kader van de onderneming.

ondernemen en btw

Intentie en voorbereidende handelingen

Dit recht ontstaat al, wanneer de intentie aanwezig is om zelfstandig duurzaam economische activiteiten te verrichten. Dit kan zich manifesteren aan de hand van voorbereidende handelingen, bijvoorbeeld wanneer u een deel van het huis laat verbouwen om Airbnb-gasten te ontvangen.
 • Het recht op eventuele toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR). De KOR is voor natuurlijke personen en houdt, kort gesteld, in dat een btw-ondernemer die jaarlijks per saldo minder dan €1.883 btw dient af te dragen, in aanmerking komt voor een belastingvermindering. Onder omstandigheden kunt u ook ontheffing krijgen voor administratieve verplichtingen, zoals het indienen van een btw-aangifte.

Handelt u bijvoorbeeld met enige regelmaat op internet of verhuurt u enkele keren per jaar uw eigen woning aan derden? Bent uw benieuwd of u dan voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw adviseur van Visser & Visser Belastingadviseurs. 

Het kan dus soms voordelig en aantrekkelijk zijn als u wel als btw-ondernemer wordt aangemerkt, omdat u dan bijvoorbeeld recht heeft op aftrek van btw. Daarom: wie is nou geen btw-ondernemer?

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie