Blog

Ondernemer in de zorg? Profiteer van deze 3 eindejaarstips

Jan Hoek AA

Geplaatst op 18 december 2017
Door: Jan Hoek AA

Met het einde van het jaar in zicht is het een goed moment om uw koers te bepalen voor 2018. Zijn er acties die u nu moet ondernemen of juist om uitstel vragen? Met welke veranderingen moet u rekening houden? Check dit jaar nog of u goed op weg bent. In dit blog vindt u 3 tips die voor uw zorgonderneming belangrijk zijn.


Eindejaarstips voor ondernemers in de zorg


1. Werkkostenregeling voor uw praktijk


Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:

  • Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2017 over is door te schuiven naar 2018. Als u in 2017 vrije ruimte over heeft, dan kunt u uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.

  • Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Denk ook eens na over het anders inrichten van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in uw eigen praktijk. Dit is aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd.


2. Investeringen voor uw praktijk


Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de investeringsaftrek:eindejaarstips medici

  • Als u in 2017 voor meer dan €2.300 investeert in bedrijfsmiddelen in uw praktijk, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de €2.300 en €312.716. Investeert u niet meer dan €2.300? Dan kunt u overwegen om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van €312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn een deel van uw investeringen uit te stellen naar 2018.

  • Het kan ook lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren. De KIA neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt!

  • Heeft u geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en dit nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald, betaal dit jaar dan nog minstens een bedrag even groot als het bedrag van de investeringsaftrek!


3. Modelovereenkomst waarneming  • Als u diensten uitbesteed aan een waarnemer dan kunt u via een zogenaamde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Maakt u gebruik van een modelovereenkomst, dan heeft u alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Wordt in de praktijk afwijkend gewerkt, dan vervalt de vrijwaring en kan de Belastingdienst alsnog op dat moment beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking.

  • Het kabinet Rutte III wil de wet die aan de modelovereenkomst ten grondslag ligt, weer vervangen. Er komt een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp’ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving door de Belastingdienst opgeschort.


Wilt u meer weten over specifieke diensten voor de medische branche?branchegroep medici
Kijk dan op www.visser-visser.nl/branches/medici

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie