Blog

Liquiditeit verbeteren? Gebruik deze 8 tips!

Dirk Verheul AA

Geplaatst op 15 december 2017
Door: Dirk Verheul AA

Kent u ook dat verstikkende gevoel…? Heel het jaar hard gewerkt, een redelijk resultaat, maar helaas geen liquiditeitsverbetering. Is er nog iets te doen voor de eerstvolgende rapportagedatum? Optimaliseer uw administratie voordat uw jaar- of maandcijfers naar de bank gaan. Wat kunt u nog doen om te zorgen dat uw cijfers een zo goed mogelijk beeld geven? In dit blog geef ik u 8 tips om uw liquiditeit te verbeteren.


8 tips om de liquiditeit van uw bedrijf te verbeteren  1. Debiteurenbeheer
  Vertrouw er niet op dat al uw klanten tijdig betalen. Stuur direct na vervaldatum van de factuur een betalingsherinnering naar uw klant en zorg dat ze voor het einde van het jaar betaald hebben! Geef uw klanten niet te veel speelruimte. De maximale betalingstermijn ligt tussen 14 dagen en 30 dagen. Hoe sneller uw geld binnen is, hoe beter.

 2. Liquiditeitsbegroting
  Maak een liquiditeitsbegroting voor de komende drie jaar. Dat kan bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Door dit te doen heeft u een goed overzicht van de ontwikkeling van uw liquiditeit. U ziet direct op welk moment u extra geld nodig heeft en of wellicht een krediet aangevraagd moet worden. Neem in uw begroting altijd de BTW ontvangsten en uitgaven mee. Maar ook uw aflossingen en investeringen. Afschrijvingen laat u buiten beschouwing.

 3. Begroting versus realisatie
  Maak gebruik van onze handige software om continue inzicht te hebben in uw werkelijke cijfers ten opzichte van uw liquiditeitsbegroting. Daarnaast kunnen wij uw resultaat voor het huidige jaar al vrij nauwkeurig inschatten doordat in uw cijfers een prognose is opgenomen tot het einde van het jaar. Hierdoor heeft u de juiste stuurinformatie zodat u snel kunt ingrijpen als er grote afwijkingen zijn.

 4. Tariefsaanpassing
  Rond het jaareinde is het altijd goed om uw verkooptarieven te beoordelen. Wanneer heeft u voor het laatst een tariefswijziging doorgevoerd? Als u kwaliteit levert en uw klanten zijn tevreden is een tariefswijziging vaak geen enkel probleem.tips voor liquiditeitsverbetering

 5. Kosten of verschotten doorbelasten
  Zijn er afgelopen jaar wellicht kosten of verschotten geweest die u vergeten bent door te berekenen aan uw klant? Doe dit dan nog voor het einde van het jaar. Dit vergroot uw brutomarge en zorgt direct voor lagere kosten!

 6. Afspraken maken
  Iedere ondernemer heeft een aantal klanten die meer kosten dan dat ze opleveren. Steek daar volgend jaar geen energie meer in! Of ga met uw klant om tafel voor een betere prijsafspraak. Zorg dat u inzicht heeft in probleemdossiers. Maak duidelijke betalingsafspraken of neem afscheid van deze klanten.

 7. Onderhanden werk
  Neem nu alvast uw onderhanden uren door en boek oninbare uren vast af zodat u actueel inzicht heeft in uw onderhanden werk positie per balansdatum. Bijkomend voordeel: u weet ook direct wat uw jaarresultaat wordt doordat uw onderhanden werk-positie juist gewaardeerd staat op de balans.

 8. Optimaliseer interne processen
  Zorg dat uw inkoopproces, betaalproces en declaratieproces zo efficiënt mogelijk verlopen. Betaal inkoopfacturen pas op betaaldatum. Maak gebruik van slimme tools om uw administratieproces te versimpelen. Hierdoor kunt u besparen op indirecte uren en administratieve lasten. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er meer tijd besteed kan worden aan declarabele uren.Bekijk hier de video voor procesoptimalisatie.


Blijkt na bovenstaande tips voor liquiditeitsverbetering toch dat u kredietuitbreiding nodig heeft, dan helpen wij u graag. Dankzij onze slimme software sturen wij online uw jaarcijfers naar de bank, zodat uw kredietuitbreiding snel behandeld kan worden.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie