Blog

Wat zijn de duurzame maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III?

Geplaatst op 30 oktober 2017
Door: drs. Wim de Vries

Is het nieuwe regeerakkoord van Rutte III ook duurzaam? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst vaststellen wat onder duurzaam of duurzaamheid wordt verstaan. Volgens wikipedia is duurzaamheid een breed begrip, waarbij het erop neerkomt dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten.In het kader van duurzaamheid staan in het regeerakkoord een aantal maatregelen die hiermee in verband kunnen worden gebracht. Een aantal maatregelen in het regeerakkoord ziet specifiek toe op belastingheffing en duurzaamheid, bijvoorbeeld de maatregelen over auto’s en de milieuheffing.

Maatregelen auto’s  • Het doel van het kabinet is dat vanaf het jaar 2030 alleen nog elektrische auto’s (nieuw) worden verkocht. Om dit doel te bereiken, wordt de fiscale stimulering van deze elektrische auto’s in lijn gebracht met deze ambitie. Hoe de fiscale stimulering daadwerkelijk zal worden vormgegeven, is nog niet duidelijk.

  • Op dit moment kan voor een personenauto - die gebruikt wordt voor taxivervoer of openbaar vervoer - de BPM worden teruggevraagd. Het voornemen is om deze BPM-teruggaaf af te schaffen.

  • Tenslotte bestaat het voornemen om een kilometerheffing voor vrachtverkeer in te voeren. De opbrengsten hiervan zullen worden teruggegeven aan de sector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s. Daarnaast worden deze opbrengsten gebruikt voor innovatie en verduurzaming.


duurzame maatregelen auto's


Milieubelastingen  • De belasting op het verbranden en het storten van afval wordt vanaf 2019 verhoogd. Daarnaast wordt de grondslag voor de heffing van deze belasting verbreed, zodat deze belasting eerder verschuldigd zal zijn.

  • Ook de consument zal gaan merken dat Rutte III duurzaam bezig zal zijn, omdat de belastingvermindering energiebelasting (zoals de naam het zegt: een vermindering van de energiebelasting waarmee uw energieleverancier rekening houdt) wordt verlaagd van €308 naar €257. De energiebelasting op aardgas gaat omhoog, terwijl de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat. Het doel is het uitbannen van het meer vervuilende aardgas.


Duurzaam?


Na het doornemen van enkele voorstellen blijft de vraag staan hoe duurzaam het nieuwe regeerakkoord van Rutte III is. De uitkomst hiervan zal afhankelijk zijn van de concrete uitvoering van deze plannen.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie