Blog

Waarom employability een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde wordt

Geplaatst op 26 oktober 2017
Door: Jochem Niemantsverdriet

Een leven lang leren is inmiddels een vaak gehoorde uitspraak. De ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op. Belangrijk is dat u met uw organisatie bij blijft als het gaat om kennis binnen het vakgebied van uw onderneming. Kennis om uw personeel duurzaam in te zetten. Kennis om te groeien, om voorop te lopen. Lees in dit blog waarom employability een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde wordt.

Wat is employability?


Employability is, naast werkvermogen en vitaliteit, één van de drie pijlers voor duurzame inzetbaarheid. Employability is het gezamenlijk streven van werkgever en werknemer naar het optimaliseren van de inzetbaarheid van de werknemer. Het voordeel voor de werkgever is dat hij, door het voeren van deze vorm van actief personeelsbeleid, een personeelsbestand heeft dat helemaal past bij de eisen van de verschillende functies. Het slagen van dit streven is in het belang van beide partijen - en daarmee ook in het belang van de samenleving.

Employability vormt een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. De wensen van werkgever en werknemer worden gekoppeld: samen gaan deze partijen aan de slag om de talenten van de werknemer te ontwikkelen en hem breder inzetbaar te maken.

employability


Voordelen van employability


Employability biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever kan de flexibiliteit van zijn organisatie vergroten; de werknemer krijgt vooral de kans om zijn arbeidsmarktwaarde op niveau te houden.

 • Flexibiliteit
  In een dynamische economie moeten bedrijven soepel kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Door snelle technologische ontwikkelingen veranderen werkprocessen tegenwoordig in hoog tempo. Opgedane beroepskwalificaties en kennis verouderen vaak snel of worden zelfs overbodig. Employability geeft organisaties de mogelijkheid om de nodige flexibiliteit in te bouwen. Werknemers krijgen immers de kans om in overleg met de werkgever hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 • Arbeidsmarktwaarde
  Employability is voor de werknemer voordelig omdat hij op deze manier zijn arbeidsmarktwaarde op peil kan houden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers zich minder zorgen maken over de eigen loopbaan als hun werkgever een actief employabilitybeleid voert. Ook weten medewerkers beter hoe ze hun vaardigheden moeten gebruiken en zijn ze ze meer bereid om te investeren in hun kennis en vaardigheden.


Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers zich minder zorgen maken over de eigen loopbaan als hun werkgever een actief employabilitybeleid voert.

Financiering van employability


De vergoeding of verstrekking van de kosten die de werknemer maakt voor het volgen van een studie om inkomen te krijgen, zijn gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling (WKR), mits aangewezen als werkkosten. Voor de loonheffingen is deze vergoeding of verstrekking van studiekosten niet belast. Deze vergoedingen of verstrekkingen hebben dus geen invloed op de werkkostenruimte van 1,2% (2017).
Let op! De werknemer moet de studiekosten wel maken met het oog op het verwerven van inkomen. Wanneer de werknemer als hobby een studie Franse letterkunde gaat volgen, vallen deze kosten niet onder de gerichte vrijstelling.

O&O fondsen
Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen een financiële bijdrage leveren aan de scholing van uw werknemers. Er zijn veel verschillende O&O fondsen (ook wel: ‘scholingsfondsen’ of ‘sectorfondsen’). Ze zijn veelal opgericht door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in cao’s. De sociale partners binnen de sector beheren de fondsen. Om gebruik te maken van een O&O fonds, kunt u contact opnemen met uw betreffende brancheorganisatie. Een overzicht van de meeste O&O fondsen vindt u op www.ooverzicht.nl

Subsidie Praktijkleren
De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Hier leest u meer over de voorwaarden.

Financiering van employability

Besparen op opleidingskosten


Sommige bedrijven hebben een klein budget voor opleiding beschikbaar. Naast het inschakelen van fondsen zijn er ook andere manieren om te besparen op de opleidingskosten. Bijvoorbeeld door:

 • Intern opleiden

 • Samen opleiden

 • Doorgeven van kennis

 • E-learning

 • Kennisdelen via digitale en sociale media


Intern opleiden
Soms is het mogelijk om scholing te integreren in het werk, bijvoorbeeld door ervaringen op te doen op andere afdelingen. Het is ook mogelijk om een mentor in te stellen of interne coach, die het leerproces van de werknemer begeleidt.

Samen opleiden
Soms is het mogelijk om partnerships aan te gaan met andere bedrijven om op die manier de opleidingskosten en -diensten te delen.

Doorgeven van kennis
Door intervisiegroepen op te richten, waarbij groepen werknemers een bepaalde casus bespreken en leren van elkaars expertise, leren werknemers ‘on the job’. Ook is het mogelijk om werknemers die een bepaalde cursus hebben gevolgd, anderen op te laten leiden. Dit scheelt opleidingskosten voor iedere afzonderlijke werknemer.

E-learning
Er is een breed aanbod aan opleidingen die via internet kunnen worden gevolgd. E-learning wordt vaak gecombineerd met andere media. De deelnemers krijgen de vrijheid om de lessen op een zelfgekozen tijdstip te volgen en in hun eigen tempo. Door het onderwijs in digitale vorm te volgen, kunnen flinke schaalvoordelen en besparingen worden gerealiseerd. Reistijd, reis- en verblijfkosten worden namelijk bespaard.

Kennisdelen via digitale en sociale media
Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om online systemen op te zetten om kennis en vaardigheden in op te slaan. Op die manier ontstaat een soort encyclopedie met interne know how. Werknemers kunnen hun kennis op die manier met elkaar delen. Ook kunnen zij door te bloggen of een discussie aan te gaan op interne sociale netwerken, kennis delen en leren. Een tool als Yammer biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het opzetten van een intern sociaal netwerk.
Tip: Leg vooraf in een studiekostenovereenkomst vast wanneer er sprake is van terugbetaling van de gemaakte studiekosten. Bijvoorbeeld bij uit dienst treden van een werknemer.   

 

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie