Blog

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte

Geplaatst op 19 september 2017
Door: drs. Peter Westerduin RA EMITA

Het AFM-rapport met haar uitkomsten van het reguliere (vervolg)onderzoek bij de Big4 (“Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht” - 28 juni 2017) liegt er niet om. Sinds de vorige kwaliteitstoetsing in 2014 is de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles er niet op vooruit gegaan. Sterker nog, er wordt door dagbladen zelfs verkondigd dat accountants hun werk slechter hebben uitgevoerd dan drie jaar geleden. Alle veranderingen en ingezette kwaliteitsverbeteringen ten spijt. Door sommigen wordt geopperd dat de AFM tegen de verkeerde normen meet. Anderen stellen dat het verandertraject tijd nodig heeft om zichtbare vruchten af te werpen en dat dit vervolgonderzoek te kort op het voorgaande onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Als het om kwaliteit gaat, zijn in het verleden door twee welbekende personen uitspraken gedaan die mijn persoonlijke slogans zijn geworden. Ik begin en eindig mijn blog met deze slogans.

Kwaliteit voorop


“Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte”, aldus de Grieks filosoof Aristoteles. En dat is waar wij ons als Visser & Visser helemaal in kunnen vinden. Ons auditteam opereert vanuit twee vestigingen en bedient met 30 enthousiaste en gedreven collega’s een breed scala aan mkb-ondernemingen. Daarbij werken wij vanuit het principe ‘kwaliteit voorop’. Als Commissie Kennis & Kwaliteit (van het bureau vaktechniek) werken wij er hard aan onze controlekwaliteit op peil te houden en continu te verbeteren.
In plaats dat wij ons een slachtofferrol laten aanmeten, leiden de AFM-rapportages bij ons enkel tot meer gedrevenheid om er samen voor te gaan.

In plaats dat wij ons een slachtofferrol laten aanmeten, leiden de AFM-rapportages bij ons enkel tot meer gedrevenheid om er samen voor te gaan. De bevindingen vanuit de AFM-rapportages hebben wij vertaald naar concrete leer- en actiepunten om er als accountantsorganisatie sterker van te worden. Want kwaliteit moet een gewoonte zijn. En als dat nog niet het geval is, moet het een gewoonte worden.

Actualiteiten, controlestandaarden en verslaggeving


Om dit te faciliteren organiseren wij vanuit Commissie Kennis & Kwaliteit onder andere ieder kwartaal een landelijke auditmeeting. In deze auditmeetings wordt door middel van theorie en praktijk gewerkt aan de kennis en kunde van auditcollega’s. Actualiteiten, controlestandaarden en verslaggeving staan daarbij centraal.

Een theoretisch gedeelte wordt gevolgd door de toepassing in de praktijk: het in groepjes uitwerken en plenair bespreken van een casus. In de daaropvolgende auditmeeting worden controledossiers getoetst op de behandelde onderdelen en worden deze bevindingen gepresenteerd. Op die manier leren we van elkaar. Deze leercyclus hebben we omgedoopt tot TALC: Thematic Audit Learning Cycle.

Leuk en motiverend


Inmiddels zijn we vergevorderd met onze TALC “Starreveld”, waar verslaggevingsaspecten, controleaanpak en praktijkcases rondom een specifieke typologie centraal staan. Vorige week maandag stond de eerste auditmeeting van het controleseizoen 2017/2018 in het teken van de typologie ‘ter beschikking stellen van ruimte’. Ik trapte de auditmeeting af met het presenteren van diverse actualiteiten, waaronder het AFM-rapport, en de uitkomsten van mijn dossierreview op het vorige TALC-thema: de controle van productie-ondernemingen. Het is leuk en motiverend de gehele groep actief te zien participeren tijdens deze sessies.

Visser en Visser auditmeeting

Collega Wilbert Snoei behandelde vervolgens plenair een praktijkcasus van een transportbedrijf. De betreffende controleleider op het dossier mocht zijn klant introduceren, waarna de groep uiteenging om de casus in groepjes uit te werken: de controle van de opbrengstverantwoording. Uiteraard hebben we tussendoor nog van een gezamenlijk diner genoten. Ook dat is Quality Time!

Visser en Visser audit

Een gewoonte


Terugkomend op waar ik mee ben begonnen: de AFM-rapportage. Pijnlijk of niet, de toetsingen van de AFM zijn waardevol. Want toezicht houdt scherp. Immers, als je weet dat jouw dossier zal worden gereviewd, ben je extra gedreven om de juiste kwaliteit te leveren. Alleen… dan is kwaliteit een daad. Het moet echter een gewoonte zijn. Wij willen kwaliteit leveren, óók als er geen toezichthouder (acuut) over onze schouders meekijkt. En daarmee kom ik op mijn tweede slogan, uitgesproken door de Amerikaans automobielfabrikant Henry Ford: “Quality means doing it right when no one is looking”.
Wij willen kwaliteit leveren, óók als er geen toezichthouder (acuut) over onze schouders meekijkt.

Kwaliteitgedreven? Welkom!


Ben jij kwaliteitgedreven en wil jij werken bij een kantoor dat naast gezelligheid ook kwaliteit voorop stelt?
Check dan onze vacatures en wees welkom om je steentje bij te dragen!

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie