Blog

Duurzaamheid: waarom u vandaag nog moet beginnen met mvo

Geplaatst op 22 september 2017
Door: Rutger van den Berg AA

Het thema ‘duurzaamheid’ bereikte nooit de serieuze interesse van de gemiddelde Nederlander, omdat het werd achtervolgd door een geitenwollensokken-imago. Maar inmiddels is duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) allang geen linkse hobby meer, of alleen weggelegd voor grote, internationale en beursgenoteerde ondernemingen. Zo benadrukten dit jaar bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma de noodzaak van verduurzaming van onze energievoorzieningen. Ook in tv- en radioprogramma’s wordt het thema omarmd. Duurzaamheid is een volwassen en blijvend thema in de maatschappij geworden!

Waarom mvo actueler dan ooit is

Mvo staat volop in de belangstelling door wereldwijde vraagstukken op het gebied van mensenrechten, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. Consumenten worden kritischer, de overheid koopt duurzaam in en grote bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun toeleveranciers. Ondernemingen worden hierdoor gestimuleerd open te zijn over hun prestaties op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Ook binnen het mkb!

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen precies?

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn door de jaren heen containerbegrippen geworden. Meestal wordt het alleen in verband gebracht met het klimaat en denkt men daarom vooral aan energiebesparing en CO2-reductie.
Volgens de richtlijn voor het implementeren van mvo in organisaties (ISO 26000) is de betekenis van mvo: Een onderneming die de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar besluiten en activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Elke onderneming moet zich natuurlijk aan de geldende wetten en regels houden. Maar met mvo gaat een onderneming een stap verder, ze wil actief een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Wat levert duurzaam ondernemen u op?

Naast persoonlijke motieven (maatschappelijke betrokkenheid) zijn er 4 zakelijke redenen om met mvo aan de slag te gaan:
 1. Kostenbesparing Door bewust na te denken over bedrijfsprocessen kan de efficiëncy worden verbeterd. Bijvoorbeeld lagere energiekosten, minder afval, lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Sommige besparingen leveren direct voordeel op, andere vereisen langetermijninvesteringen.
 2. Omzetvergroting De vraag van afnemers en consumenten naar duurzame producten neemt toe. Sinds 2010 koopt de overheid alleen nog in bij bedrijven die aan bepaalde minimum duurzaamheidseisen voldoen. Steeds meer consumenten willen producten die op een maatschappelijk verantwoorde wijze zijn gemaakt: zonder kinderarbeid, dierproeven of milieubelastende stoffen.
 3. Beter bedrijfsimago U krijgt automatisch een socialer gezicht naar medewerkers, klanten en financiers. Mvo zorgt ook voor een betere concurrentiepositie en u kunt zich als goed werkgever profileren.
 4. Mvo wordt onvermijdelijk Steeds meer bedrijven stellen mvo-eisen aan hun leveranciers. Mkb-bedrijven krijgen hier vanzelf mee te maken als ze meedoen met een aanbesteding of als toeleverancier moeten optreden. Daarnaast worden consumenten kritischer en gaan belangengroepen eisen stellen of roepen ze op tot een boycot.
Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. 'Doing good' op mens- en milieugebied leidt dus tot 'doing well' op financieel gebied. duurzaam mvo

Trends in mvo

 • Circulaire economie
Circulair ondernemen biedt kansen en mogelijkheden. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Daar horen nieuwe businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij. Het duurzaamheidsprobleem in de sector kunt u vaak niet alleen oplossen.
 • Cradle to Cradle (C2C)
Dit betekent dat producten zo moeten zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie hebben (afval is voedsel) voor het systeem als geheel. Om bouwstoffen na het afdanken van een product te kunnen inzetten als voeding voor nieuwe producten of terug te brengen in de (ecologische) kringloop of te kunnen herwinnen, dient een product te bestaan uit zo min mogelijk componenten. Ik zie dat ethische argumenten steeds zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen. In toenemende mate worden bedrijven ook beoordeeld met moreel-ethische argumenten. Een klassiek voorbeeld is het dieseldrama van Volkswagen.
 • Praatclubs zijn passé
Vrijblijvend overleg maakt plaats voor actieve samenwerkingsverbanden. mvo en duurzaamheid

Hoe kunt u aan de slag gaan?

Veel mkb-bedrijven zijn al bezig met de invulling van mvo (met name familiebedrijven), zonder dat ze een bewust beleid hierin voeren. Wat vaak ontbreekt is de verankering in de organisatie en het zichtbaar maken van hun prestaties aan de buitenwereld.
 • Bewustwording: zet duurzaamheid op uw agenda!
 • Eenvoudig starten: doe niet teveel tegelijk
 • Stel visie en doelen op en maak een selectie van concrete thema’s
 • Ga aan de slag en bouw geleidelijk uit

Starten met mvo is niet moeilijk, het gaat vooral om keuzes maken en bewust bezig zijn met een doorlopend verbeterproces. ‘Mvo is een proces, geen eindbestemming’. Wilt u meer weten over mvo? Kijk dan eens op de website van www.mvonederland.nl

Hoe kunt u mvo zichtbaar maken?

Onderneemt uw met uw onderneming mvo? Dan kunt u dat op een aantal manieren zichtbaar maken:
 • Publiciteit in het algemeen Via de website, brochures, nieuwsbrieven of tijdschriften, advertenties en social media.
 • Keur- en beeldmerken voeren Keurmerken worden altijd getoetst (voorbeeld MVO Nederland, Max Havelaar, FSC). Een beeldmerk is een label dat zonder toetsing kan worden gebruikt (voorbeeld Ik-kies-bewust).
 • Deelnemen aan prestatievergelijkingen Mvo-scores vergelijken met soortgelijke bedrijven via benchmarks, scans etc.
 • Zelfverklaringen opstellen Dit kan bijvoorbeeld met behulp van NEN-ISO 26000.
 • Uitbrengen duurzaamheids-, mvo-verslag Hiermee legt de onderneming verantwoording af over haar prestaties, eventueel getoetst door een onafhankelijke derde.

Zet duurzaamheid op de agenda!

Inmiddels is er geen enkele sector meer die duurzaamheid volledig links laat liggen. Zorg ervoor dat uw organisatie duurzaam is, voordat uw concurrenten in de sector u voor zijn.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie