Blog

Pensioen en gezondheid: een ongezonde relatie (deel 2)

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 28 augustus 2017
Door: mr. Sjoerd van der Draai

“Met pensioen gaan is slecht voor je gezondheid.” Is er een relatie tussen gezondheid en pensioen? Jazeker. En die lijkt wederkerig en slecht te zijn. Onze gezondheid heeft een slechte invloed op ons pensioen en volgens sommigen heeft ons pensioen een slechte invloed op onze gezondheid. In een tweeluik ga ik op deze (wederkerige) ongezonde relatie in. In dit tweede deel ga ik in op de slechte invloed van ons pensioen op onze gezondheid.

Invloed van ons pensioen op onze gezondheid


Met pensioen gaan is op lange termijn slecht voor zowel onze fysieke als geestelijke gezondheid. Uit een onderzoek uit 2013 blijkt dat de kans dat mensen hun gezondheid als ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ ervaren door pensionering met zo’n 40% verkleind wordt. Dat is te lezen in het rapport ‘Work longer, live healthier’ van de Engelse denktank Institute of Economic Affairs in samenwerking met het Age Endeavour Fellowship. Uit het onderzoek kwam onder andere ook het volgende naar voren:
Met pensioen gaan:

  • verhoogt de kans op een klinische depressie met 40%

  • verhoogt de kans op minstens één lichamelijke aandoening met 60%

  • verhoogt de kans dat medicijnen moeten worden gebruikt met 60%


Langer doorwerken


Hoe langer het pensioen duurt, hoe groter de kans op een aandoening volgens de onderzoekers. Uit de studie komt als aanbeveling naar voren dat het overheidsbeleid gericht moet zijn op het wegnemen van financiële prikkels om eerder te stoppen met werken. Langer doorwerken zou niet alleen een economische noodzaak zijn, maar ook leiden tot een betere gezondheid tijdens pensioen.

Kanttekening: drie zaken van belang


Persoonlijk denk ik dat de invulling van ons pensioen (ook) van invloed is op onze gezondheid.

Volgens Andrea Maier, hoogleraar interne geneeskunde en gerontologie aan het VUmc is de manier waarop we de periode van ons pensioen invullen medebepalend voor hoe gezond wij blijven. Volgens haar ben je ben je alleen succesvol in het verouderingsproces als je kunt denken, lopen en sociaal participeert. In een interview in 2016 met de website (www.leefjepensioen.nl) geeft zij aan dat deze drie zaken elkaar ook beïnvloeden.

pensioen gezondheid

Als één van de drie wegvalt, dan ontstaat een glijvlucht naar afhankelijkheid. Zij ziet de drie zaken als punten van een driehoek. Als iemand zijn of haar heup breekt, dan kun je tijdelijk niet meer lopen. Dat is één van de drie pijlers. Hierdoor neemt je afhankelijkheid toe en zal je ook minder makkelijk participeren op sociaal gebied. Dit heeft uiteindelijk ook een negatieve invloed op de geest.

Levensduur verlengen


Een goede en gezonde leefstijl kan volgens Maier onze levensduur verlengen. Als we als zestigjaren al geruime tijd veel groenten en fruit zouden eten, niet roken, voldoende bewegen en matigen met alcohol dan is dat volgens haar vergelijkbaar met een levensverjonging van maar liefst 14 jaar. Een voorwaarde is wel dat we hier vroeg mee starten en het tenminste tien jaar volhouden.

Met pensioen gaan is slecht voor je gezondheid, maar de invulling van je pensioen is misschien wel net zo belangrijk.

Lees ook deel 1: Waarom gezondheid slecht voor je pensioen is.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie