Blog

Is een adviesraad bij een familiebedrijf zinvol?

Marcel Fierens AA

Geplaatst op 23 augustus 2017
Door: Marcel Fierens AA

Als familiebedrijf moet je scherp blijven. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen op het gebied van innovatie, de markt, wetgeving. Het familiebedrijf wordt gekenmerkt door de lange termijn als het gaat om visie, betrokkenheid van aandeelhouders en management, financiën en loyaliteit van medewerkers. Is voor familiebedrijven een externe adviesraad dan zinvol? Lees het in dit blog.


Is een adviesraad bij een familiebedrijf zinvol?


Zakelijke besluiten bij een familiebedrijf


Familiaire en zakelijke aspecten lopen dwars door elkaar heen, elke dag weer. Dat maakt het soms lastig om rationele en zakelijke besluiten te nemen. Immers, een besluit kan ook de familie raken! Bij familiebedrijven ligt het gevaar van inside-out-denken op de loer. Men is teveel gefocust om zakelijke besluiten te eenzijdig te baseren op familiaire afwegingen. Het is daarom goed dit eens om te keren. Hoe zou dat kunnen?

De mogelijke rol van een adviesraad bij een familiebedrijf


Allereerst kun je van inside-out outside-in gaan denken. Dit kan voor bijvoorbeeld voor essentiële functionele gebieden als marketing, innovatie, HR, finance, ICT en markt. Er is een trend waar te nemen bij familiebedrijven als het gaat om het instellen van een externe adviesraad. In de volksmond kom je hier termen tegen als adviesraad, raad van commissarissen, familieberaad. In het algemeen komt het er op neer dat voornoemde functionele gebieden op strategisch niveau in zo'n overlegorgaan worden besproken. De aard van het overleg is over het algemeen adviserend, coachend, gedachtenvormend en prospectief en gericht op de (middel)lange termijn.
De aard van een overleg met een adviesraad voor familiebedrijven is over het algemeen adviserend, coachend, gedachtenvormend en prospectief en gericht op de (middel)lange termijn.

Wie zitten er in een externe adviesraad?


Wie hebben er zitting in een dit extern overleg? Ik zie verschillende samenstelling in de praktijk. Meestal zijn het mensen uit het management, namens de aandeelhouders (familie) en deskundigen op de belangrijke functionele gebieden. Op de periodieke agenda staan terugkerende onderwerpen, zoals financiën en marktontwikkelingen, maar ook kan er ruimte zijn om bijvoorbeeld te brainstormen over de toekomst.

Familiaire zaken bespreken in een adviesraad


Een externe adviesraad kan ook heel handig en zinvol zijn om familiaire zaken te bespreken in een zakelijke setting. Je kunt hierbij denken aan opleiding van familieleden, de kwaliteit van het management en eventuele lopende conflicten tussen familieleden. Het kan een platform zijn voor de familie en haar onderneming om zaken open, eerlijk en transparant te bespreken. Zo kan in een zakelijke setting naar oplossingen en mogelijkheden gezocht worden.

De titel van deze blog was: kan een externe adviesraad zinvol zijn voor een familiebedrijf? Mijn antwoord is: jazeker!

Het past in de huidige trend van governance, professioneler en transparanten ondernemen, die overigens in het hele MKB waar te nemen is. Doen dus!

Wilt u meer lezen over ondersteuning en advies dat speciaal gericht is op familiebedrijven?
Kijk dan eens op: visser-visser.nl/familiebedrijven

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie