Blog

Zo voldoet u als zorgaanbieder aan de Wet DBA en de Wkkgz

Jan Hoek AA

Geplaatst op 26 juli 2017
Door: Jan Hoek AA

'De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.'
Nog niet zo heel lang geleden werd bovenstaand bericht door de belastingdienst bekend gemaakt. Het is niet de eerste keer dat het opschorten van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd. In dit blog leest u waar u als samenwerkende zorgaanbieder aan moet voldoen bij de Wet DBA en de Wkkgz. 
Eerder was al sprake van een verlenging tot 1 januari 2018. In de praktijk wordt regelmatig nonchalant gedaan over de Wet DBA. Alsof de ingangsdatum van de Wet telkens wordt uitgesteld en het allemaal niet zo’n vaart loopt. De ingangsdatum is echter allang achter de rug!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid


De Wet DBA heeft vanaf 1 mei 2016 de VAR vervangen. De Wet DBA regelt vooral dat de Belastingdienst vooraf beoordeelt of sprake is van een zelfstandige werkrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer en dat geen sprake is van een dienstverband. Omdat de Belastingdienst het toezicht op deze werkrelaties meer naar voren wil schuiven en de verantwoordelijkheid meer bij de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk wil leggen, wordt gebruik gemaakt van modelovereenkomsten. Per 1 mei 2016 is deze wet dus in werking getreden!

Het opschorten van de handhaving heeft er voornamelijk mee te maken dat de overheid opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd wil geven om zich aan te passen aan de nieuwe wet. Tijd die dus benut kan worden om met de modelovereenkomsten aan de slag te gaan.

De Wet DBA heeft vanaf 1 mei 2016 de VAR vervangen.

Wkkgz-verplichtingen


Naast de Wet DBA is er ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanaf 1 januari 2017 moeten samenwerkende zorgaanbieders, bijvoorbeeld een praktijkhouder en een waarnemer schriftelijk overeenkomen hoe zij hun Wkkgz-verplichtingen regelen.

Wordt het hiermee nog complexer? Dat valt gelukkig mee, want de twee wetten (de Wet DBA en de Wkkgz) kunnen gecombineerd worden in één goede modelovereenkomst!
De twee wetten (de Wet DBA en de Wkkgz) kunnen gecombineerd worden in één goede modelovereenkomst.

Kijken naar de fiscale insteek


Bij het invullen van de overeenkomst moet goed gekeken worden naar de fiscale insteek. Als blijkt dat alle Wkkgz-verplichtingen bij de praktijkhouder liggen en niet bij de waarnemer, zal de waarnemer niet sterk staan ten opzichte van de belastingdienst in zijn verdediging van zelfstandig ondernemerschap. Aan de andere kant moeten de onderlinge afspraken wel praktisch en organisatorisch goed in de onderneming in te passen zijn.

Conclusie: u kunt toch maar beter aan de slag gaan met de overeenkomsten! Er zijn al veel modelovereenkomsten die voldoen aan de Wet DBA en de Wkkgz. Die kunt u vinden op de site van de belastingdienst. U mag ook aan de slag met een eigen ontworpen overeenkomst, die u ter goedkeuring voorlegt aan de belastingdienst.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor de medische branche?
Kijk dan op www.visser-visser.nl/branches/medici.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie