Blog

Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever?

Bert van Holst

Geplaatst op 19 juni 2017
Door: Bert van Holst

Onlangs bezocht ik een bijeenkomst over actualiteiten rondom ontslag. Het uitkristalliseren van de Wwz binnen de rechtspraak is nog in volle gang. Soms komen daarbij zaken voor die tot de Hoge Raad worden uitgevochten en waarin de cassatierechter beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Tijdens die bijeenkomsten wordt meestal ingezoomd welke tendens waar is te nemen. In dit blog leest u meer hierover en hoe u als werkgever aantrekkelijk blijft voor werknemers.


Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever?


Werkgevers en personeel


Deze bijeenkomsten over ontslag zijn interessant, leerzaam en bovendien zijn deze specifieke kwesties in de dagelijkse praktijk toepasbaar. Door de focus daarop te richten kan ik doel- en oplossingsgericht adviseren en (bij)sturen, waardoor juridische procedures veelal zijn te voorkomen. De gang naar de rechter wordt immers pas gemaakt als een partij meent in het ongelijk te staan en diens recht bij de rechter probeert te halen. Vaak nadat blijkt dat een oplossing echt niet haalbaar is.

Tijdens deze bijeenkomsten is goed waar te nemen wat er ‘leeft en speelt’ bij en onder werkgevers. Wat houdt hen rondom personeel bezig? En herken ik dat zelf ook bij de klanten die hun vraagstukken aan ons voorleggen? Het zal geen verrassing zijn wanneer ik vertel dat onze relaties over het algemeen een ‘afspiegeling’ daarvan zijn. Op de punten waar dat niet zo is, zorgt onze proactieve aanpak daar alsnog voor. Het geeft een comfortabel gevoel om dat te weten. Natuurlijk blijven signalen - die al dan niet onbewust door hen worden ‘uitgezonden’ - belangrijk.

Ben ik als werkgever aantrekkelijk voor personeel?


Ik hoor u denken: “Ik zoek mensen: écht vakmensen. Maar ik kan ze niet vinden óf krijgen. Laat staan dat ik personeel wil ontslaan”. Of: “Het is 2017! De crisis is allang voorbij.”

Mee eens, gelukkig liggen die jaren achter ons. De economische groei wordt nu gestuwd door de aantrekkende wereldeconomie en het herstel van investeringen door bedrijven. De hoogste groeiverwachting in 2017 sinds tien jaar biedt echter geen garantie dat bedrijven (kern)gezond zijn en blijven. Nog steeds gaan bedrijven failliet of moeten deuren worden gesloten.

Soms vraag ik mij af of eerder ingrijpen erger had kunnen voorkomen. Vragen komen op als:

  • Is er tijdig ingespeeld op veranderingen?

  • Zijn hiervoor de juiste kritische mensen ingeschakeld?

  • Hebben die personen deskundig geadviseerd en - niet onbelangrijk - werkgevers op dat (onbekende) terrein voldoende begeleid?


Het afstoten of sluiten van een bedrijfsonderdeel dat al langer niet- of onvoldoende winstgevend is, kan voorkomen dat het anders een steeds zwaarder blok aan het been wordt.  Overigens hoeven vraagstukken of situaties niet altijd tot ontslag te leiden. Een medewerker binnen een bedrijf op een andere werkplek met nieuwe uitdagingen kan nog steeds waardevol zijn in plaats van te worden afgeschreven. De uitdaging is die beweging in goede banen te leiden.

 Personeel en talent aantrekken


Personeel beïnvloedt het succes van bedrijven. Om die reden is het zo belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Nu de arbeidsmarkt aantrekt en mensen weer in beweging komen, is dit nog belangrijker. Zo is Tesla populair onder studenten en met stip binnengekomen op de lijst van populairste werkgevers van Nederland. Hoe beter een werkgever kan aangeven wat hem interessant maakt, des te groter is de kans om goed personeel en talent aan te trekken. Dit zorgt ook dat ‘zittend’ personeel trots is op hun werk, wat leidt tot extra motivatie en passie. Talent behouden is net zo belangrijk als talent binnenhalen.
Personeel beïnvloedt het succes van bedrijven.

Naast arbeidsvoorwaarden op maat gaat het om kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, motiverend leidinggeven door het geven van vrijheid én verantwoordelijkheid. Werkgevers die talent de ruimte geven hebben een grote aantrekkingskracht op mensen met ambitie en kennis. Ook weegt de focus op duurzame inzetbaarheid mee in de mate van aantrekkelijk zijn. Een aantrekkelijk bedrijf met talentvol personeel dat zorgt voor optimale klantbeleving geeft een sneeuwbaleffect.

aantrekkelijke werkgever

Boeien en binden


“Ik wens je veel personeel toe” is een uitdrukking die niet zo positief is bedoeld. Het betekent zo veel als dat veel personeel gelijk staat aan veel zorgen die personeel met zich mee brengt. Vaak duidt het hebben van veel personeel op een succesvol bedrijf. Door groei moet er personeel bij om het werk aan te kunnen. Het kan lastig(er) worden om het juiste personeel te vinden én binnen te halen.

Na het werven en selecteren van nieuw personeel, zorgt het maken van heldere afspraken over arbeidsvoorwaarden en duidelijke vastlegging daarvan voor een goede basis. Eenmaal binnen is de volgende uitdaging personeel zó aan het bedrijf te boeien en binden om vertrek te voorkomen. De zoektocht hoeft dan niet opnieuw te beginnen.

Personeel vormt grootste kapitaal


Het is én blijft nodig tijd in (nieuw) personeel te steken. Vertel hoe de toekomst van het bedrijf eruitziet en wat de strategie is. Bied perspectief en communiceer over kansen en individuele carrières. Door in gesprek te gaan, is te horen wat personeel belangrijk vindt en kan strategie daarop aan worden gesloten. Een open sfeer zorgt er bijvoorbeeld voor dat loopbaanwensen bespreekbaar zijn. Ondernemers kunnen hierdoor vroegtijdig schakelen om ongewenst vertrek te voorkomen. Bovendien zorgt communiceren voor duidelijke regels, voelt personeel zich serieus genomen, schept het een onderlinge band en zorgt het voor betrokkenheid.
Bedrijven die communiceren maken een veel grotere kans hun groeidoelstellingen te realiseren en langdurig succesvol te zijn.

Op de lange(re) termijn zal dit tot positieve uitdrukking komen als het gaat om motivatie, ziekteverzuim en werkgeversbeleving. Personeel dat het naar hun zin heeft straalt dat uit, in woord én gedrag. Bedrijven die communiceren maken een veel grotere kans hun groeidoelstellingen te realiseren en langdurig succesvol te zijn. Omgekeerd remt ontevreden of ongemotiveerd personeel groei af, terwijl vertrekkers met talent naar werkgevers met meer aantrekkingskracht een leemte achterlaten die niet zomaar is ingevuld. Dit kan een bergafwaarts effect veroorzaken.

Personeel dat heel graag voor een bedrijf wil werken vormt het grootste kapitaal!

Gemiste kansen


Instroom, doorstroom maar ook de wijze van uitstroom zegt veel hoe bedrijven met personeel om gaan. Regelmatig verwonder ik mij over de wijze waarop sommige bedrijven een werknemer - soms na tientallen jaren dienstverband - op straat (proberen te) zetten. Het gaat dan om de ontslaggrond en/of de wijze waarop het ontslag vorm wordt gegeven. Het is niet lastig om voor te stellen welke effecten dit heeft als zo’n ontslagpoging mislukt met terugkeer in het bedrijf als gevolg. Ik zie dan gemiste kansen die - onnodig - voor een forse daling van de aantrekkingskracht zorgen en veronderstel dat het in die gevallen om onwetendheid, onkunde of het niet treffen van de juiste voorbereidingen gaat.

In kwesties waar ik werkgevers adviseer en/of trajecten begeleid, wordt als uitgangspunt gestreefd naar win-winsituaties gegeven de omstandigheden. Afhankelijk van de case kan de oplossing binnen de organisatie voor (grote) opluchting zorgen en de aantrekkingskracht als werkgever zelfs stijgen.

Ik wens u veel aantrekkingskracht, groei en personeel toe!

Wilt u meer weten over HR-zaken? Krijg inzicht in uw HR-beleid met de HR-quick scan.

Visser & Visser HR quick scan

 

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie