Blog

Een stuwmeer aan vakantiedagen: hoe voorkomt u dat?

Geplaatst op 1 juni 2017
Door: Jan-Pieter Vorstelman

Nemen uw medewerkers vakantie? Natuurlijk zult u zeggen, daar hebben ze recht op. Maar neemt de medewerker ook genoeg vakantie? Is het saldo aan het einde van het jaar op of wordt het steeds groter? Wellicht herkent u dit. In deze blog geef ik u tips om een teveel aan vakantiedagen bij uw medewerker te voorkomen.

Een stuwmeer aan vakantiedagen


Het komt vaak voor: medewerkers die ieder jaar een groot saldo aan vakantiedagen hebben. Dit wordt ook wel het zogenaamde stuwmeer verlof genoemd. Als werkgever kunt u voor een onaangename verrassing komen te staan door een enorme som aan overgebleven vakantiedagen te moeten uitbetalen. Dit leidt tot hogere werkgeverslasten en een onverwachts gebruik van de liquide middelen!

Wat kunt u tegen een stuwmeer aan vakantiedagen doen?  1. Aanwijzen van vakantiedagen in arbeidsovereenkomst of in een van toepassing verklaard arbeidsvoorwaardenreglement: soms zijn dagen al aangewezen in de verplichte CAO;

  2. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald. In cafetariaplannen wordt het verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen vaak toegepast en hierdoor kan de werknemer een leuk fiscaal voordeel behalen!

  3. Een (vakantie)planning maken waardoor medewerkers in de gelegenheid worden gesteld minimaal twee weken achtereenvolgens vakantie op te nemen;

  4. Afspraken maken dat geen - of slechts een beperkt aantal - vakantiedagen meegenomen mogen worden naar het volgende jaar;

  5. Wettelijke vakantiedagen verjaren na zes maanden na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben vaak een verjaringstermijn van vijf kalenderjaren. Een werkgever zal voor verjaring de werknemer in de gelegenheid moeten stellen de vakantiedagen op te nemen;

  6. Vakantiedagen sparen om later op te nemen, bijvoorbeeld voor een “sabbatical leave”.


stuwmeer vakantiedagen tips

Goed werkgeverschap


In de hectiek van alledag en in ons drukke bestaan is het opnemen van vakantie steeds belangrijker (geworden). Daarmee voorkomt u overbelasting van uw medewerker en zorgt u voor een lager ziekteverzuim. Met een juist vakantiebeleid en juiste (aan)sturing kan het “stuwmeer” voorkomen worden. Hiermee brengt u goed werkgeverschap concreet in de praktijk!

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie